Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA 2017

 

Experts i expertes

Cadascuna de les especialitats convocades, compta amb un expert o experta.
La seua funció és garantir tècnicament la preparació i el desenvolupament de la competició autonòmica.
Exerceix la funció de President de Jurat assegurant, la realització d'una competició professional i la implantació de les normes de la competició.
També seria el representant de la Comunitat Valenciana en els jurats nacionals de SpainSkills (competició nacional) i d'Espanya en els jurats internacionals de Worldskills i Euroskills, en el cas de que hi haguera.
A més, coordina i dirigix al tutor, en la formació de l'alumne/a guanyador/a autonòmic/a, de cara a la seua participació en els campionats nacionals i/o internacionals.

A continuació es detalla el llistat d´experts/es d'aquesta edició:

                                   

Transport i Logística

MODALITAT EXPERT/A CENTRE
Reparació de Carrosseria Alfredo Fuertes Marín IES El Cabanyal
Tecnologia de l´Automòbil José Manuel Luna Vicente IES La Marxadella
Pintura de l´automòbil Ignasi Enric Morant Corell CIPFP La Costera

 

 Construcció i instalacions

MODALITAT EXPERT/A CENTRE
Llanterneria i Calefacció Francisco Ibáñez López CIPFP Catarroja
Instal·lacions elèctriques Rafael Gomis Navarro CIPFP Canastell
Ebenistería Joaquín López Claramunt CIPFP Ciudad del Aprendiz
Fusteria Ricardo Arnau Juliá IES Politècnic
Jardineria paisatjística José Antonio Sánchez Velert IES Hoya de Buñol
Refrigeració Carlos Llorca Jerez CIPFP Canastell

 

Fabricació

MODALITAT EXPERT/A CENTRE
Mecatrònica José Carlos Denia Abad IES Antoni José Cavanilles
Disseny mecànic-CAD José Luis Domenech Penella IES Politècnic
CNC- Torn i fresa Salvador Muñoz Domenech IES Molí del Sol
Soldadura Juan Ferrandis Albors CIPFP Ciudad del Aprendiz
Control industrial María del Castillo Pérez Cabezas IES Antonio José Cavanilles
Electrònica Fulgencio Bermejo Navarro IES El Palmeral
 
 

Informática i comunicacions

MODALITAT EXPERT/A CENTRE
Desenvolupament web Lorenzo González Gascón CIPFP Mislata
Animació 3D i Jocs Víctor Pineda Ribes IES La Marxadella

 

Arts creatives

MODALITAT EXPERT/A CENTRE
Floristeria Lourdes Miralles Bellver IES El Saler
Tecnologia de la moda Trinidad Vila Requena CIPFP Ciudad del Aprendiz
Disseny gràfic Antonio Lapaz Muñoz CIPFP Ciudad del Aprendiz

 

Servicis

MODALITAT EXPERT/A CENTRO
Perruqueria Rafaela Ferrer Márquez IES El Cabanyal
Estètica Inmaculada Cascales Congost IES El Pla
Pastisseria Michel Albizu Esteban CIPFP Cheste
Cuina Pascual Laza Muñoz CIPFP Ciudad del Aprendiz
Servicis de Restaurant  i Bar David Traver Rodrigo CIPFP Benicarló
Cures auxiliars d'infermeria i Atenció socionatiària Lucia Luna Herrero CIPFP Canastell

 

 

Caps d´Equip

Realitza funcions de suport als/a les experts/es i alumnes que formen part de la competició autonòmica.

Durant la competició, els/les caps d'equip tindran accés als competidors, sempre que el President del Jurat ho permeta, per a qualsevol necessitat.

Als campionats autonòmics, nacionals i internacionals són els/les responsables directes del benestar de l´equip de competidors que representa a la comunitat autònoma i/o Espanya.

 

JEFE/AS D´EQUIP CENTRE
Anna Miragany Puchau CEFIRE específico FPEAE. Cheste
Diana Baustista Rayo CEFIRE específico FPEAE. Cheste
Miguel Ángel Lafuente Alonso CEFIRE específico FPEAE. Cheste