Organismes

Portals

Visualització de contingut web

FCT EUROPA

 

CURS ACADÈMIC 2019/2020

 

NOVETATS

 

NOTA: Aquell alumnat que no posseïsca nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea ha de comunicar-lo per correu electrònic fcteuropa@gva.es

 

LLISTAT DEFINITIU D'ALUMNAT SELECCIONAT PER Al PROGRAMA DE FCT EUROPA.

 

Els llistats definitius d'alumnat seleccionat, suplent i exclòs són els següents.

 

Llistat de persones seleccionades per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat de persones seleccionades per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat de persones seleccionades per a França en modalitat total

 

 

Llistat de suplents per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat de suplents per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat de suplents per a França en modalitat total

 

 

Llistat d'exclosos per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat d'exclosos per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat d'exclosos per a Francia en modalitad total

 

 

REUNIONS INFORMATIVES PER L'ALUMNAT SELECCIONAT

 

L'alumnat seleccionat que apareix amb destí adjudicat queda convocat a les següents reunions informatives:

 

DESTÍ

DIA I HORA

LLOC

Preston (modalitats total i parcial)

5 de febrer a les 11:00 hores

Sala d'Actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Avd. Campanar 32

46015 València

Cardiff

5 de febrer a les 13:00 hores

Dublin (modalitats total i parcial)

6 de febrer a les 11:00 hores

London

10 de febrer a les 11:00 hores

Angouleme (França)

10 de febrer a les 13:00 hores

 

L'assistència a les reunions informatives és obligatòria per a l'alumnat seleccionat i que tinga destinació adjudicada. Només s'acceptarà la no assistència per motius degudament justificats. La justificació dels mateixos haurà de realitzar-se a través del correu electrònic fcteuropa@gva.es.

L'assistència dels tutors de l'alumnat seleccionat no és necessària.

LLISTAT D'ALUMNAT SELECCIONAT PER AL PROGRAMA DE FCT EUROPA

 

Reunida la Comissió de selecció d'acord amb el punt onzé de la Resolució de l'1 d'octubre de 2019 del director de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, les persones esmentades en el següent llistat són les seleccionades per a obtindre una vacant per a realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França l'any en curs. En aquest llistat apareixen en primer lloc les persones seleccionades que han obtingut vacant, i posteriorment les persones seleccionades a les quals no se'ls ha pogut assignar vacant d'acord amb l'apartat 11.3 de la Resolució.

 

Llistat de persones seleccionades per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat de persones seleccionades per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat de persones seleccionades per a França en modalitat total

 

Es publiquen, a més, un llistat amb l'alumnat que ha quedat suplent després del procediment i un altre amb l'alumnat que ha quedat exclòs.

 

Suplents:

 

Llistat de suplents per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat de suplents per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat de suplents per a França en modalitat total

 

Exclosos:

 

Llistat d'exclosos per a Regne Unit i Irlanda en modalitat total

Llistat d'exclosos per a Regne Unit i Irlanda en modalitat parcial

Llistat d'exclosos per a França en modalitat total

 

S'estableixen 3 dies hàbils, des de l'endemà a la publicació dels llistats per a la interposició de les reclamacions oportunes, és a dir, fins a les 23.59 hores del dia 23 de gener de 2020. Qualsevol reclamació al llistat s'haurà de realitzar via e-mail, a l'adreça fcteuropa@gva.es

 

Els llistats definitius es publicaran a partir del dia 24 de gener de 2020.

 

CONVOCATÒRIA

Realització de la prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera.

 

 
Llistat de Qualificacions (Alumnat matriculat en cicles LOE)

Modalitat Total

ModalitatParcial

Important: Finalitzada la primera avaluació s'establirà un termini per a la comunicació, per part dels centres educatius, de les qualificacions de l'alumnat matriculat en cicles curts, i la posterior convocatòria d'entrevistes personals per a aquest alumnat.

Els pròxims dies es publicaran nous llistats i es convocaran noves entrevistes si fora necessari

 

NOVETATS:

Ja es poden pujar les ACTES i omplir els formularis en la plataforma MOODLE de l'alumnat de cicles LOGSE

Els llistats actualitzats de notes i convocatòria de noves entrevistes els podeu trobar als següents enllaços:

Llistat actualitzat Total UK

Llistat actualitzat Parcial UK

Llistat actualitzat Total França

Convocatòria de noves entrevistes

 

Notes:

El llistat de notes ha sigut actualitzat i per tant potser s'hagen desplaçat alguns alumnes des de la seua posició original.

La convocatòria d'entrevistes s'afegeix a la ja publicada.

NOVETATS:

Nova convocatòria d'entrevistes: dilluns 14 de gener a les 12:00 hores, a la  Conselleria de Educació, Cultura i Esport, per alumnat de cicles LOGSE (cicles curts), que van fer la primera avaluació durant el mes de desembre.

Convocatòria de noves entrevistes