Organismes

Portals

Preguntes freqüents sobre la Formació en Centres de Treball

Preguntas Frecuentes sobre la Formación en Centros de Trabajo

Els informem que s'ha procedit a realitzar la integració amb ITACA de docents, alumnat i cicles formatius.

 

Açò què implica exactament? 

 

Per exemple, si es volen modificar les dades de contacte d'un docent o d'un alumne es deurà modificar la informació en ITACA, per a que posteriorment es reflecteixi automàticament en l'aplicació SAÓ.

 

Si no es pot accedir amb l'usuari i contrasenya registrada anteriorment, s'accedirà amb els següents detallats a continuació.

 

Professorat:

-       Usuari NIF

-       Contrasenya data de naixement ej:01/03/1980

 

Alumnat:

-       Usuari número d'identificació d'alumne (NIA)

-       Contrasenya  data de naixement ej:01/03/1990

 

Així mateix, amb aquesta integració es pretén aconseguir:

  1. Validació de les dades, les dades de SAÓ se correspondran  amb les dades introduïdes a ITACA.
  2. Automatització de la inserció d'informació referent al sistema educatiu (alumnat, docents i cicles) en SAÓ.

Què impliquen aquestos canvis en la manera d'utilitzar SAÓ?

 

  a) Per al professorat: no es registrarà, açò es realitzarà automàticament en cada apertura de curso.

Què passa si no aparec en SAÓ?

És necessari comprovar que el docent imparteix classe a un grup amb FCTs a ÍTACA.

Si complisc aquesta condició i no aparec com a docent en SAÓ, serà necessari que el director o sotsdirector vaja al menú "Professors/Nou Professor " en SAÓ i introduir el DNI del professor per a incloure-ho en l'aplicació SAÓ.

 

Què ocorre si estic ja donat d'alta en anys anteriors?

Es pot accedir únicament amb els usuaris amb identificador NIF i contrasenya data de naixement.

 

Que ocorre si un docent no apareix en SAÓFCT?

Un docent ha d'aparèixer en el llistat de professors en SAÓ sii:

  • És tutor d'un grup amb FCTs.
  • Imparteix classe en el grup amb alumnes matrículados en el mòdul de FCT.
  • És coordinador de cicles.
  • Pertany a l'equip directiu.(director, subdirector i cap d'estudi de cicles formatius)


Si a ÍTACA, aquest professor a l'inici de curs no estava en aquests grups i després d'actualitzar-ho no m'apareix en SAÓ, és necessari sincronitzar-ho. Per a açò, en SAÓ s'afegirà des del menú "Professors / Nou Professor " introduint el seu DNI.

 
Què passa si un alumne no apareix en SAÓFCT?
 
 

1) En primer lloc, si ens apareix el mòdul de professor, premem en la part superior dreta de la pantalla sobre ÍTACA:

 

2) Seguidament anem a la pestanya Centre, sobre el Menú Principal premem Grup.3)  Hem de comprovar a ÍTACA, l'alumne està matriculat i Accedeix a FCT. (Usuari amb perfil administratiu a ÍTACA)
 
 
 
Si l'alumne no accedeix directament a causa que té hores pendents, encara que per decisió docent es permet realitzar-les, llavors, és necessari anar a ÍTACA al menú: Centre / Grup / Gestió FCT, i seleccionar l'o els alumnes que es va a permetre realitzar les FCTS. Seguidament es premerà sobre el botó Permetre FCT.
 
 
 
El resultat serà el següent:
 
 

2) Sincronitzar els alumnes nous (que compleixen les condicions per a realitzar les FCT) en SAÓ.

Anirem al menú: Alumnes / nou alumne i introduirem el NIA de l'alumne per a vincular l'alumne en SAÓ.


Què passa si un alumne compleix els requisits per a realitzar les FCT, però vull gestionar-ho en SAÓ?

Es pot validar a l'alumnat manualment des del programa ÍTACA. L'alumnat validat manualment es podrà importar en el programa SAÓ. Per a açò el docent en el menú del SAÓ "Alumnes/Nou Alumne", introduirà el NIA d'aquest alumne.

 

 

b) Coordinadors de FCT: han d'estar configurats a ÍTACA amb el càrrec de "Coordinador Cicles Formatius", perquè el programa us genere com a usuaris amb aquest perfil. Alguns dels coordinadors no s'han carregat automàticament en la càrrega inicial. S'aquesta procedint a revisar com ha sigut la problemàtica per a la seua solució.
No obstant açò el director pot gestionar i assignar permisos als docents que impartisquen classe en algun grup de FP.

 

El coordinador disposa d'un menú per a sincronitzar les dades dels nous alumnes i professors que s'han d'importar al SAÓ, es disposa del menú: "Altres / Sincronització":

En aquest menú, a través del botó "Sincronitzar", podrem sincronitzar automàticament els nous usuaris (alumnat i professorat) que compleixen les condicions per realitzar les FCTs (prèviament acutalizadas a ÍTACA):

 

Una vegada que el procés hagi finalitzat, després d'uns minuts, ens apareixerà la següent pantalla:

 

c) Per a la directiva: gestionarà als seus docents, es a dir, podran donar permisos com a "Docent Administrador" als coordinadors i coordinadores.

d) Per a l'alumnat: no han de registrar-se en cap moment, ja estaran donats d'alta quan es realitze l'obertura de curs.

e) Per a les empreses: el centre deurà enregistrar les dades de l'empresa.

 

Tots els dubtes i incidències que registrem s'aniran actualitzant en la present pàgina.