Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Beques de mobilitat professors per a estades formatiu professionals en empreses

Llistat de candidatures seleccionades i reserves per a les estades formatiu-professionals en empreses

  • RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015 , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es publica el llistat dels/les candidats/dates seleccionats/ades i reserves, en el procediment de selecció en el Projecte d'Acció clau 1 (KA 102) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, circumscrit en la convocatòria de Propostes del Programa Erasmus + 2014, relatiu a estades formatiu-professionals a França, Alemanya, Àustria i Finlàndia, per al professorat dels cossos de Professors d'Educació Secundària i Professors Tècnics de Formació Professional.
  • RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015 , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es publica el llistat de puntuació dels mèrits dels/les candidats/as, així com la convocatòria d'entrevista, en el procediment de selecció en el Projecte d'Acció clau 1 (CA 102) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, circumscrit en la convocatòria de Propostes del Programa Erasmus + 2014, relatiu a estades formatiu-professionals a França, Alemanya, Àustria i Finlàndia, per al professorat dels cossos de Professors d'Educació Secundària i Professors Tècnics de Formació Professional.
  • Resolució de 5 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'aprova el llistat definitiu de persones admeses i excloses en el Projecte d'Acció clau 1 (CA 102) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, circumscrit en la convocatòria de Propostes del Programa Erasmus + 2014, relatiu a estades formatiu-professionals a França, Alemanya, Àustria i Finlàndia, per al professorat dels cossos de Professors d'Educació Secundària i ProfessorsTècnics de Formació Professional.

Convocatòria

  • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen places d'estades formatiu- professionals a França, Alemanya, Àustria i Finlàndia, per al professorat dels cossos de Professors d'Educació Secundària i Professors Tècnics de Formació Professional corresponents al Projecte d'Acció clau 1 (CA 102) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, circumscrit en la convocatòria de Propostes del Programa Erasmus + 2014.


La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, juntament amb el SEPIE (Servici Espanyol per a l'Internacionalització de l'Educació) ofereix al professorat de Formació Professional 20 estades formatiu professionals en empreses de França, Alemanya, Àustria i Finlàndia.


PERÍODE DE REALITZACIÓ

Aquestes estades seran 2 setmanes al llarg del mes de juliol de 2015.


TERMINI D'INSCRIPCIÓ

Del 22 al 31 de maig de 2015.


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Formulari d'inscripció

Enviar per correu electrònic a franco_pab@gva.es abans del 31 de maig de 2015.


MOLT IMPORTANT

El professor seleccionat estarà obligat a realitzar el programa íntegrament, en el total del període establit, i a complir les condicions establides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

El professor haurà de conéixer i acceptar TOTES LES CONDICIONS DEL PROGRAMA ERASMUS + com a beneficiari d'una estada cofinançada pel SEPIE, havent de signar els documents pertinents que així ho acrediten.