Organismes

Portals

Visualització de contingut web

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

 

BASES REGULADORES

  • ORDRE 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Esports, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 7842 de 02.08.2016)

Curs 2020-2021:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8821 de 27.05.2020)

 

 

Aportació de documentació mitjançant trámit telemátic quan no n'existisca un específic (ATENCIÓ: amb destí "SERVEIS CENTRALS" i matèria "SERVEI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL - PFQB")

 

Curs 2019-2020:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

 

Curs 2018-2019:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

 


Curs 2017-2018:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

 

 

Curs 2016-2017:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació  bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOCV núm 7850 de 12.08.2016)

 

 

Curs 2015-2016:

CONVOCATÒRIA

  • ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm 7534 de 27.05.2015).