Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

 

BASES REGULADORES

  • ORDRE 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Esports, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7842 de 02.08.2016)

Curs 2019-2020:

CONVOCATÒRIA

 

Presentació documentació de inici

 

Aportació de documentació mitjançant trámit telemátic quan no n'existisca un específic (Amb destí "Serveis Centrals" i Matèria "Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional - PFQB")

 

Curs 2018-2019:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

Comprovants justificació econòmica anualitat 2019 (mostreig 60%)

 


Curs 2017-2018:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

 

 

Curs 2016-2017:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació  bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOCV núm 7850 de 12.08.2016)

 

 

Curs 2015-2016:

CONVOCATÒRIA

  • ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm 7534 de 27.05.2015).