Organismes

Portals

Novetats

« Ves enrere

Nota Informativa FCT curs 2018-2019

Nota Informativa FCT curs 2018-2019

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha demanat al Ministeri d'Educació i Formació Professional la modificació de la mesura contemplada a la disposició addicional quinta del Reial Decret Llei 28/2018 publicat al BOE de 29 de desembre per als cicles formatius de Formació Professional i les pràctiques externes universitàries.

No obstant això, aquesta mesura no afecta als acords signats o en tramitació per a la realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) de l'actual curs 2018/2019.