Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Altra normativa i Convocatòries

  • DECRET 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats.

  • RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en diferents famílies i àrees professionals.
  • RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana, a proposta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València, de Mercadona, SA, i el seu Comité d'Empresa, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de la família professional d'instal·lació i manteniment

 

  • RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta (CONFEMADERA), l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en el sector de la fusta i el moble.

 

  • Proposta de RESOLUCIÓ de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'adapta, amb caràcter Experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles Automòbils de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, al perfil Professional de Mecànica de Competició.

 

  • Proposta de RESOLUCIÓ de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles Automòbils de la Família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, al perfil professional de Manteniment d'Embarcacions de Recreació.

 

  • Orde per la qual s'establix el règimen d'alternança entre formació i treball.

 

  • Resolució per la qual s'adapta el curriculum de T. Electromecànica de Vehícles al perfil professional de Mecànica de Competició.

 

  • Resolució per la qual s'adapta el curriculum de T. Electromecànica de Vehícles al perfil professional de Manteniment d'Embarcacions de Recreació.