Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITAS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

Curs 2018-2019:

ADJUDICACIÓ:

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2018-2019. [2018/5770] (DOGV núm. 8315 de 12.06.2018)

 

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA - ANUALITAT 2018

Comprovació justificants de despeses consignades en annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant mostra en referència al curs 2018-19 anualitat 2018.

 

 

Curs 2017-2018:

ADJUDICACIÓ

Curs 2016-2017:

 

ADJUDICACIÓ

 

Curs 2015-2016:

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1

  • RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2015, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig. (DOCV núm 7582 de 30.07.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 2

  • RESOLUCIÓ de 14 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig.