Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

 • RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica de Formació Professional i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional. (DOGV núm. 8400 de 10.10.2018)

 

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2018

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2019

 • Dades INSCRIPCIÓ: del 5 de novembre al 16 de novembre de 2018, els dos inclosos.

 • Publicació llistes provisionals de persones admeses i excloses: 30 de novembre de 2018.

 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses: del 30 de novembre de 2018 al 15 de gener de 2019.

 • Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses: 18 de gener de 2019.

 • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 28 de novembre de 2018 al 17 de gener de 2019.

 • Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del número de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: Fins al 23 de gener de 2019

 • Comunicació a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: Fins al 29 de gener de 2019

 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 31 de gener de 2019.

 • Realització proves: del 4 al 12 de febrer de 2019.

 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2019.