Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

 • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional (DOGV Num. 7947 / 30.12.2016)
 

Visualització de contingut web

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic superior, any 2017

 • Dades INSCRIPCIÓ: del 13 de febrer al 24 de febrer, els dos inclosos.

 • Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos: 9 de març.

 • Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 9 de març al 4 d'abril.

 • Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 7 d'abril .

 • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 7 de març al 6 d'abril.

 • Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del número de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: Fins a l'11 d'abril.

 • Comunicació a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: Fins al 26 d'abril.

 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 28 d'abril.

 • Realització proves: del 3 al 9 de maig.

 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Descarregar Calendari.

Procediment telemàtic de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional, any 2017.