Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

« Ves enrere

CICLE FORMATIU: PLANTA_QUIMICA

CICLE FORMATIU: PLANTA_QUIMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Aquest professional exercirà la seva activitat en empreses del sector químic dins l'àrea de producció, recepció, expedició, condicionament, aprovisionament logístic, energia i serveis auxiliars, tant en el subsector de la química bàsica com en el de la química transformador

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

Operador principal en instal·lacions de tractament químic. Operador de màquines matxucadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques. Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic. Operador d'equips de filtració i separació de substàncies químiques. Operador d'equips de destil·lació i reacció química. Operador de refineries de petroli i gas natural. Encarregat d'operadors de màquines de fabricar productes químics. Operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques. Operador d'equips de filtració, separació, així com depuració d'aigües. Operador de màquines per fabricar municions i explosius. Operador de màquines de fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics. Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics. Altres operadors de màquines de fabricar productes químics. Operadors d'equips per a la fabricació de fertilitzants. Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües. Personal auxiliar d'operació d'instal·lacions de cogeneració elèctrica.

 MÒDULS PROFESSIONALS

Paràmetres químics.
Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic.
Transport de materials en la indústria química
Operacions unitàries en planta química.
Control de processos químics industrials.

Operacions de reacció en planta química.
Tractament d'aigües.

Principis de manteniment electromecànic.

Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball