Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

« Ves enrere

CICLE FORMATIU: QUÍMICA INDUSTRIAL

CICLE FORMATIU: QUÍMICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector químic en les àrees de producció de plantes químiques, de cogeneració d'energia i de serveis auxiliars.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

Encarregat de planta química.

Encarregat d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics. Supervisor d'àrea de producció d'energia. Supervisor d'àrea de serveis auxiliars. Supervisor de refineries de petroli i gas natural. Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic. Cap d'equip en magatzems en indústries químiques. Cap de parc de tancs en indústries químiques. Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics. Supervisor de sistemes de control. Supervisor de quart de control. Supervisor d'àrea en plantes de química de transformació. Supervisor d'àrea de condicionat. Responsable de formulació.MÒDULS PROFESSIONALS

Organització i gestió en indústries químiques.

Operacions bàsiques en la indústria química.

Reactors químics.

Regulació i control de procés químic.

Projecte d'indústries de procés químic.

Prevenció de riscos en indústries químiques

Transport de sòlids i fluids.

Generació i recuperació d'energia.

Manteniment electromecànic en indústries de procés.

Formulació i preparació de mescles.

Preparat i emmagatzemament de productes químics.

Projecte d'indústries de procés químic

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball