Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA : MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

CICLE FORMATIU: GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (LOE)

CICLE FORMATIU: GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i MàrquetingGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat de tenda. Encarregat de secció d'un comerç. Venedor tècnic. Coordinador de comercials. Supervisor de telemàrqueting. Encarregat del marxandatge. Aparadoriste comercial. Dissenyador d'espais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantació d'espais comercials.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió econòmica i financera de l'empresa.

Polítiques de màrqueting.

Màrqueting digital.

Investigació comercial.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Logística d'emmagatzematge.

Logística d'aprovisionament.

Aparadorisme i disseny d'espais comercials.

Gestió de productes i promocions en el punt de venda.

Organització d'equips de vendes.

Tècniques de venda i negociació.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de gestió de vendes i espais comercials.

Formació en Centres de Treball.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS.

El títol de Tècnic Superior en Vendes i Espais Comercials permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.