Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: HIGIENE BUCODENTAL

CICLE FORMATIU: HIGIENE BUCODENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en Higiene Bucodental. Tècnic especialista higienista dental. Higienista bucodental. Educador en salut bucodental.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALSES

Recepció i logística en la clínica dental.

Estudi de la cavitat oral.

Exploració de la cavitat oral.

Intervenció bucodental.

Epidemiologia en salut oral.

Educació per a la salut oral.

Conservadora, periodòncia, cirurgia i implantes.

Pròtesi i ortodòncia.

Primers auxilis.

Fisiopatologia general.

Projecte d'higiene bucodental.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.CCOM S'ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

 

 

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL.


L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos las siguientes titulaciones

Tècnic Especialista en Higienista Dental, branca Sanitària.

Tècnic Superior en Higiene Bucodental