Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELLGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Modelista-patronista de peces de vestir. Sastre/sastressa a mida. Sastre/sastressa de vestuari de l'espectacle. Modista/e.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida.

Gestió de recursos de vestuari a mida.

Vestuari d'espectacles.

Sastrería clàssica.

Moda i tendències en el vestir.

Disseny de vestuari a mida.

Confecció de vestuari a mida

Projecte de vestuari a mida i espectacles.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A o B de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.