Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I ESPECTACLES

CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELLGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Modelista-patronista de peces de vestir. Sastre/sastressa a mida. Sastre/sastressa de vestuari de l'espectacle. Modista/e.MÒDULS PROFESSIONALS

Materials en tèxtil, confecció i pell.

Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida.

Gestió de recursos de vestuari a mida.

Vestuari d'espectacles.

Sastrería clàssica.

Moda i tendències en el vestir.

Disseny de vestuari a mida.

Confecció de vestuari a mida

Projecte de vestuari a mida i espectacles.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés a Grau Superior.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.