Visualització de contingut web

Assessories

Convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament d'assessors i assessores de formació de centres  de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE)

Resolució de la convocatòria

En compliment de la base Catorze de la Resolució de 28 de febrer de 2017, el termini perquè les persones que van participar en el procés puguen retirar la documentació original finalitza el 10 d'octubre de 2017. La documentació està depositada en el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, situada a l'Avinguda Campanar, 32, 46015 València.(nou)

Presentació de documentació. Petició telemàtica.

  • El termini d'inscripció comença el dia 7 de març de 2017 i finalitza el 27 de març de 2017, ambdós inclosos.
  • Enllaç a la convocatòria.

Comisions

Criteris de valoració

Publicació de llistats