Visualització de contingut web

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic és un títol amb validesa en tot el territori nacional que habilita per a impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no poden accedir als estudis de máster universitari. Per a l'obtenció d'aquest certificat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports organitza una formació amb una càrrega total de 60 crèdits en què s'impartirà a distància la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica requerida per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, en el seu article 100, regulada per l'Orde 4/2016, d'1 de març.

Normativa:

Edicions Certificat Oficial de Formación Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic 2028-2019 i anteriors

Edicions Certificat Oficial de Formación Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic 2018-2019 i anteriors

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic 2018-2019: 4ª edició

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al professorat Tècnic 2017-2018: 3ª edició

Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para profesorado Técnico: 1ª edición

Polse ací per consulta de resultats de les proves de nivell B1 en llengües estrangeres

Llistats definitus d'admesos i no admesos

Llistats provisionals d'admesos i no admesos

Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para profesorado Técnico: 2ª edición

Llistats definitius d'admesos i no admesos

Llistats provisionals d'admesos i no admesos