Visualització de contingut web

Entitas col.laboradores 2018-2019

Legislació

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Curs escolar 2018/19

Convocatòria

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2018-2019.[2018/3894] DOGV Num 8286 de 03.05.2018.

Llistat definitiu

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2018-2019 (DOGV 25.07.18)

Modificacions plans novembre 2018

Llistat definitiu

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2018-2019. (DOGV 15.01.2019)

Modificacions plans març 2019

Les entitats reconegudes tenen l'opció d'accedir de nou a la seua sol·licitud i incloure noves activitats modificant els plans inicials, pujant dos arxius (un d'ells en format Excel i l'altre en pdf).
Termini de presentació de modificacions: de l'1 fins el 26 de març de 2019.

Accés al formulari per a pujar arxius