ESTADES A L'ESTRANGER 2019

Reunió informativa per als participants a la Immersió Lingüística del mes d'abril

Reunió informativa per als participants a la Immersió Lingüística del mes d'abril

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat es convoca als participants adjudicats definitius de la modalitat d'Immersió Lingüística del mes d'abril a la reunió informativa prèvia a l'inici d'aquest curs. Els participants queden convocats les següents dates:

  • Dia 16 d'abril a les 17.30 en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació ( Av. Campanar núm.32 València) als participants que viatjaran amb l'empresa DIVERBO, S.L.
  • Dia 17 d'abril a les 17.30 en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació ( Av. Campanar núm.32 València) als participants que viatjaran amb l'empresa INTERWAY, S.L.

Convocatòria de 20 places per al professorat d'anglés de les Escoles Oficials d'Idiomes per a estades a l'estranger en el mes d'agost

Convocatòria de 20 places per al professorat d'anglés de les Escoles Oficials d'Idiomes per a estades a l'estranger en el mes d'agost

..................................................................................................................................................................................................

Publicació d'adjudicacions i llistes d'espera

Segons l'apartat Nové punt 3 de la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, per la qual es convoca la realització de estades formatives d'immersió lingüística i estades a l'estranger al Regne Unit i Irlanda publiquem mitjançant la plataforma OVIDOC les adjudicacions i llistes d'espera per a poder participar a les mateixes. Les adjudicacions es podran només consultar de forma telemàtica per a complir així amb la llei de protecció de dades.

Des d'aquest moment, el personal docent adjudicat tindrà fins al dia 7 d'abril per confirmar o renunciar a la plaça mitjançant la plataforma OVIDOC.

Tant les dates exactes de començament i final, com les destinacions dels cursos, serà l'empresa organitzadora qui ho comunicarà al personal adjudicat al seu degut temps. Referent a aquest punt, i fent referència a l'apartat Quart de la convocatòria " Per qüestions organitzatives els períodes podran incorporar dies anteriors o posteriors al mes seleccionat."

 

 

Publicació dels llistats definitius per grups y modalitats (admesos y exclosos)

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, per la qual es convoca la realització de estades formatives d'inmersió lingüística i estades a l'estranger al Regne Unit i Irlanda publiquem els llistats definitius d'admesos i exclosos per a poder participar a les mateixes.

En els pròxims dies es publicaran els llistats d'adjudicacions (apartat Nové punt 3 de la Resolució de 6 de febrero de 2019). Des del moment d'aquesta publicació s'obrirà el termini de set dies naturals al qual fa referència la convocatòria en el seu apartat Deu punt 3 per tal de confirmar o renunciar.

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L'ESTRANGER

Publicació dels llistats provisionals per grups y modalitats (admesos y exclosos)

 

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda, s'obri un període de 7 díes naturals, a comptar des de l'endemà del dia de la publicació dels llistats provisionals per a presentar al.legacions a la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es).

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

GRUPS

NÚM. PLACES

Modalitat 1

Immersió Lingüística

Educació Infantil

100

Educació Primària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Educació Secundària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Formació Professional

100

 

 

Modalitat 2

Estades a L'Estranger

Educació Infantil

75

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

200

Especialistes d'anglès

125

Educació Secundària

D'àrees no lingüístiques

400

Especialistes d'anglès

200

Formació Professional

300

 

TOTAL

2.000

....................................................................................................................................................

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, dimarts 5 de març a les 9:00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 944.

.........................................................................................................................................................................................

El dimarts dia 5 de març a les 9.00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació (Av. de Campanar 32, València), tindrà lloc el sorteig públic per a triar el número de desempat dins el rang de sol·licituds rebudes, tal com indica l'apartat vuité punt 2 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019.

Una vegada fet el sorteig publicarem el número de desempat i en els dies següents publicarem els llistats provisionals d'admesos i exclosos.

.........................................................................................................................................................................................

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.