Estades a l'estranger

ESTADES A L'ESTRANGER 2019

Publicació dels llistats provisionals per grups y modalitats (admesos y exclosos)

 

 

Llistat Admesos Provisionals Immersió Lingüística Educació Infantil

Llistat Admesos Provisionals Immersió Lingüística Educació Primària (Lingüística y No Lingüística)

Llistat Admesos Provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària (Lingüística y No Lingüística) y Formació Professional

Llistat Admesos Provisionals Estades a l'Estranger Educació Infantil

Llistat Admesos Provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària Lingüística

Llistat Admesos Provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària Lingüística

Llistat Admesos Provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària No Lingüística

Llistat Admesos Provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària No Lingüística y Formació Professional

Llistat Exclosos Provisionals

 

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda, s'obri un període de 7 díes naturals, a comptar des de l'endemà del dia de la publicació dels llistats provisionals per a presentar al.legacions a la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es).

 

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

 

GRUPS

NÚM. PLACES

Modalitat 1

Immersió Lingüística

Educació Infantil

100

Educació Primària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Educació Secundària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Formació Professional

100

 

 

Modalitat 2

Estades a L'Estranger

Educació Infantil

75

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

200

Especialistes d'anglès

125

Educació Secundària

D'àrees no lingüístiques

400

Especialistes d'anglès

200

Formació Professional

300

 

TOTAL

2.000

....................................................................................................................................................

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, dimarts 5 de març a les 9:00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 944

.........................................................................................................................................................................................

El dimarts dia 5 de març a les 9.00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació (Av. de Campanar 32, València), tindrà lloc el sorteig públic per a triar el número de desempat dins el rang de sol·licituds rebudes, tal com indica l'apartat vuité punt 2 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019.

Una vegada fet el sorteig publicarem el número de desempat i en els dies següents publicarem els llistats provisionals d'admesos i exclosos

.........................................................................................................................................................................................

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

Instruccions

 

Enllaç a OVIDOC

Estades a l'estranger

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018

Obert el termini per a omplir la Memòria Final

 

Segons l'Apartat Dotze.2 De la Resolució de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen les Estades a l'Estranger, " les persones que hagen participat en les mateixes ompliran telemàticament la memòria final sobre l'estada realitzada."

 

La dita memòria s'omplirà en el següent enllaç, el qual esta operatiu des de hui fins el 30 de setembre.

 

https://ovidoc.edu.gva.es/

 

Els continguts que es treballaran en la memòria final versaran sobre:

 

1. Valoració del programa en si

2. La metodologia empleada en el curs

3. L'organització del treball

4. Les activitats extraescolars

5. Repercussió del programa en l'aula

6. Aspectes de millora

 

...........................................................................................................................................................................

 

Reunió Informativa per als participants del mes d'agost

 

Participants en les estades a l'estranger que surten a partir del 25 de juliol


Es convoca, el dijous dia 19 de juliol, a tots els participants en Estades a l'Estranger del curs 2017-18 que surten a partir del dia 25 de juliol a la reunió informativa que tindrà lloc en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports en l'avinguda Campanar, 32 (València):

 

  • A les 10:30 hores, per als participants amb el primer cognom entre les lletres A - H ambdues incloses, la sortida de les quals és a partir del 25 de juliol.

  • A les 12:30 hores, per als participants amb el primer cognoms entre les lletres I - Z ambdues incloses, la sortida de la qual és a partir del 25 de juliol.

..........................................................................................................................................................................

 

Reunió Informativa per als participants del mes de juliol

 

Participants en les estades a l'estranger que surten abans del 15 de juliol


Es convoca, el dijous dia 28 de juny, a tots els participants en Estades a l'Estranger del curs 2017-18 que surten abans del dia 15 de juliol a la reunió informativa que tindrà lloc en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports en l'avinguda Campanar, 32 (València):

 

  • A les 10:30 hores, per als participants amb el primer cognom entre les lletres A - H ambdues incloses, la sortida de les quals és abans del 15 de juliol.

  • A les 12:30 hores, per als participants amb el primer cognoms entre les lletres I - Z ambdues incloses, la sortida de la qual és abans del 15 de juliol.

 

 


ESTADES A L'ESTRANGER 2018

 

Publicat 14 de juny 2018

Segons l'apartat Deu punt 3 de la RESOLUCIÓ de la convocatòria queda obert el termini de 7 dies naturals per a confirmar o renunciar a les adjudicacions a través d'OVIDOC accedint a l'enllaç següent: https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/

 

El termini finalitza el dia 21 de juny a les 23:59. A partir del dia 22 a les 0:00 no es podrà accedir al tràmit.

 

A l'entrar en la plataforma amb el seu DNI i contrasenya li apareixerà el tràmit en el qual podrà veure la destinació on es durà a terme l'estada formativa i les dates dels vols tant d'anada ( data d'inici) com de tornada ( Data fi)

 

D'acord amb el punt 3 de l'apartat deu de la convocatòria; si no confirma ni renúncia, s'entendrà que renúncia a la participació en esta formació.

 

El tramit de confirmació o de renúncia només es podrà dur a terme una única vegada, per la qual cosa una vegada realitzat no podrà ser modificat.

 

Una vegada confirmada l'adjudicació, l'empresa adjudicatària contactarà amb els docents com més prompte millor.

...................................................................................................................................................................

Publicat 6 de juny 2018

Segons l'apartat Deu punt 2 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i concertats ubicats a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius d'admesos i exclosos per a poder participar a les estades formatives al Regne Unit i Irlanda.

 

D'acord amb l'apartat Sext punt 4 de la RESOLUCIÓ s'ha donat prioritat en el mes d'agost als membres dels equips directius.

 

En els pròxims dies es publicaran els llistats d'adjudicacions (apartat Deu punt 3 de la Resolució de 28 de març de 2018) en què es detallaran les destinacions on es realitzaran les estades així com les dates d'eixida i d'arribada dels vols. Des del moment d'aquesta publicació s'obrirà el termini de set dies naturals al qual fa referència la convocatòria en el seu apartat Deu punt 3 per tal de confirmar o renunciar.

 

Eixe mateix dia es publicaran els contactes de l'empresa adjudicatària que durà a terme les estades.

 

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Infantil

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Primària árees no llingüístiques

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Primària anglés

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Secundaria y FP árees no llingüístiques

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Secundaria y FP especialistas de inglés

Listados de excluidos definitivo

 

Llistat d'espera d'Educació Infantil

Llistat d'espera d'Educació Primària árees no llingüístiques

Llistat d'espera d'Educació Primària especialistas d'anglés

Llistat d'espera d´'Educació Secundaria y FP árees no llingüístiques

Llistat d'espera d'Educació Secundaria y FP especialistes d'anglés

 

.....................................................................................................................................................................

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats i mesos( admesos i exclosos)

 

 En estos llistats els docents poden vore l'ordre que tenen provisionalment segons les preferències que han sol·licitat (juliol / agost)

 

Llistats Provisionals per mesos Educació Infantil

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

Segons l'apartat deu punt 1 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, s'obri un període de 9 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a presentar al·legacions telemàticament a la plataforma OVIDOC. (ovidoc.edu.gva.es)

  ...........................................................................................................................................................................................

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats.( admesos i exclosos)

 

Llistats Provisionals Educació Infantil

Llistats Provisionals Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

MODALITATS

NÚM. PLACES

Educació Infantil

100

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

300

Especialistes d'anglés

250

Educació Secundària i FP

D'àrees no lingüístiques

250

Especialistes d'anglés

100

TOTAL

1000

 

 

*La distribució de places per mesos i destins estarà supeditada al nombre de vols i places en les localitats i allotjaments disponibles.

 

* En els propers dies es publicaran els llistats en ordre tant de juliol com d'agost en funció de la prioritat que haja triat cada participant i al dia següent d'aquesta publicació s'obrirà el termini d'al·legacions de 9 dies establert a l'apartat deu punt 1 de la convocatòria.

 

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, divendres 4 de maig a les 9:15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 357

 El proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

                               ...................................................................................................................................................

Segons l'apartat nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats de sol.licituds presentades per a poder participar a les estades formatives al Regne Unit i Irlanda. Els llistats contenen per a cada persona el seu número de desempat.

 

El proper divendres dia 4 de maig a les 9.15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, la comissió de selecció i seguiment del procediment fará el sorteig públic per a triar el numero de desempat dintre el rang de sol·licituds rebudes (de l'1 al 2386)

 

Una vegada fet el sorteig publicarem ací el número de desempat i el proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de març 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana, d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Instruccions

Enllaç a Ovidoc