ESTADES A L'ESTRANGER 2019

CERTIFICACIÓ 100 HORES DE FORMACIÓ

CERTIFICACIÓ 100 HORES DE FORMACIÓ

Durant el mes d'octubre es procedirà a certificar les 100 hores de formació pel Servei de Registre i acreditació docent de la Subdirecció General de Formació del Professorat als participants que hagen resultat APTES en l'acta final d'avaluació del curs d'Estades a l'Estranger i Immersió Lingüística tal com estableix la Resolució del 6 de febrer de 2019 en el seu Apartat Onze punt 6.

Examen EOI

Reunió extraordinària

Reunió extraordinària

A causa de la coincidència de les reunions informatives amb el procés d'oposicions al cos de secundària i FP, els participants que estan immersos en aquest procés i que hagen sigut adjudicats a realitzar l'estada a l'estranger el mes d'agost, podran acudir a una reunió informativa extraordinària i de caràcter voluntari el dia 15 de juliol a València.

La reunió tindrà lloc el dia 15 de juliol a les 10:00hrs en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació  a València, situada en  l'Av. Campanar 32 ( València).


Per a poder assistir a aquesta reunió serà imprescindible enviar un correu electrònic a l'adreça formacioestranger@gva.es des de hui fins al dia 10 de juliol.

 

Reunions prèvies a les Estades a l'Estranger i els cursos d'Immersió linguistica

Reunions prèvies a les Estades a l'Estranger i els cursos d'Immersió linguistica

Els participants estan citats a la província on han prestat serveis durant aquest present curs acadèmic 2018-2019.

 

Les reunions informatives de caràcter voluntari per a les estades a l'estranger seran els següents dies:

 

Dia 25 de juny a València en la sala d'actes del IES Abastos (Carrer d'Alberic, 18, 46008 València )

 

- Participants del mes de juliol citats a les 10.00 hrs.

- Participants del mes d'agost citats a les 12.00 hrs

 

Dia 26 de juny a Castelló en la sala d'actes de l'Escola Oficial d'Idiomes ( Carrer de José Pradas Gallén, 8, 12006 Castelló de la Plana, Castelló )

 

- Participants del mes de juliol citats a les 10.00 hrs.

- Participants del mes d'agost citats a les 12.00 hrs

 

Dia 27 de juny a Alacant en la sala d'actes del IES Cavanilles ( Av. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34 03007 Alacant)

- Participants del mes de juliol citats a les 10.00 hrs.

- Participants del mes d'agost citats a les 12.00 hrs

 

 

Les reunions informatives per als cursos d'Immersió Lingüística seran els següents dies:

 

Dia 1 de juliol a València en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació de València (Av. de Campanar, 32, 46015 València)

 

- Tots els participants del programa gestionat per l'empresa Diverbo (tant de juliol com d'agost) estan citats a les 10.30 hrs.

 

Dia 2 de juliol a València en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació de València (Av. de Campanar, 32, 46015 València)

 

- Tots els participants del programa gestionat per l'empresa Interway (tant de juliol com d'agost) estan citats a les 10.00 hrs.

Número de sorteig i adjudicats- i en llista d'espera

Número de sorteig i adjudicats- i en llista d'espera

El número de desempat entre les sol·licituds presentades en la convocatòria per a professors de EOI ha sigut el 9. Mitjançant el correu electrònic es comunicarà als participants tant les 20 places adjudicades com les llistes d'espera.

Sorteig Numero de desempat per al grup de EOI

Sorteig Numero de desempat per al grup de EOI

Segons l'Apartat Huité punt 3 de la Resolució d'1 d'abril, es durà a terme el sorteig del numere de desempat entre el rang de sol·licituds de participació rebudes dilluns que ve dia 20 de maig a les 12:30*hrs a la Sala de Reunions de l'Escala 3 de la Conselleria d'Educació.

Sobre el sorteig previst en l'Ordre 7-2019, de 28 de febrer

Sobre el sorteig previst en l'Ordre 7-2019, de 28 de febrer

Després de la celebració del sorteig previst en l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la designació dels vocals que han de formar part dels tribunals que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

Aquells docents que hagen sigut nomenats membres titulars dels tribunals, en virtut de l'apartat Nové punt 3 de la Resolució de 6 de febrer de 2019,per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i Irlanda, aquests docents queden exclosos de la participació en aquestes estades formatives durant el mes de juliol de 2019. Aquest professorat exclòs tindrà dret preferent per a obtindre una plaça en el cas de participar en la següent convocatòria d'estades formatives d'immersió lingüística i estades a l'estranger.

Llistat provisional estades a l’estranger – Professors d’EOI

Llistat provisional estades a l’estranger – Professors d’EOI

Segons l'Apartat Nové de la RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonómica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives al Regne Unit i Irlanda per al professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, es publica el llistat provisional de sol·licituds admeses al procediment.

LLISTAT PROVISIONAL ESTADES A L'ESTRANGER PROFESSORS D'EOI

Des de l'endemà del dia de la publicació d'aquestos llistats provisionals s'obri un període de 7 dies naturals per a presentar al·legacions a través del correu electrònic formacioestranger@gva.es.

Reunió informativa per als participants a la Immersió Lingüística del mes d'abril

Reunió informativa per als participants a la Immersió Lingüística del mes d'abril

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat es convoca als participants adjudicats definitius de la modalitat d'Immersió Lingüística del mes d'abril a la reunió informativa prèvia a l'inici d'aquest curs. Els participants queden convocats les següents dates:

  • Dia 16 d'abril a les 17.30 en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació ( Av. Campanar núm.32 València) als participants que viatjaran amb l'empresa DIVERBO, S.L.
  • Dia 17 d'abril a les 17.30 en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació ( Av. Campanar núm.32 València) als participants que viatjaran amb l'empresa INTERWAY, S.L.

Convocatòria de 20 places per al professorat d'anglés de les Escoles Oficials d'Idiomes per a estades a l'estranger en el mes d'agost

Convocatòria de 20 places per al professorat d'anglés de les Escoles Oficials d'Idiomes per a estades a l'estranger en el mes d'agost

..................................................................................................................................................................................................

Publicació d'adjudicacions i llistes d'espera

Segons l'apartat Nové punt 3 de la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, per la qual es convoca la realització de estades formatives d'immersió lingüística i estades a l'estranger al Regne Unit i Irlanda publiquem mitjançant la plataforma OVIDOC les adjudicacions i llistes d'espera per a poder participar a les mateixes. Les adjudicacions es podran només consultar de forma telemàtica per a complir així amb la llei de protecció de dades.

Des d'aquest moment, el personal docent adjudicat tindrà fins al dia 7 d'abril per confirmar o renunciar a la plaça mitjançant la plataforma OVIDOC.

Tant les dates exactes de començament i final, com les destinacions dels cursos, serà l'empresa organitzadora qui ho comunicarà al personal adjudicat al seu degut temps. Referent a aquest punt, i fent referència a l'apartat Quart de la convocatòria " Per qüestions organitzatives els períodes podran incorporar dies anteriors o posteriors al mes seleccionat."

 

 

Publicació dels llistats definitius per grups y modalitats (admesos y exclosos)

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, per la qual es convoca la realització de estades formatives d'inmersió lingüística i estades a l'estranger al Regne Unit i Irlanda publiquem els llistats definitius d'admesos i exclosos per a poder participar a les mateixes.

En els pròxims dies es publicaran els llistats d'adjudicacions (apartat Nové punt 3 de la Resolució de 6 de febrero de 2019). Des del moment d'aquesta publicació s'obrirà el termini de set dies naturals al qual fa referència la convocatòria en el seu apartat Deu punt 3 per tal de confirmar o renunciar.

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L'ESTRANGER

Publicació dels llistats provisionals per grups y modalitats (admesos y exclosos)

 

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda, s'obri un període de 7 díes naturals, a comptar des de l'endemà del dia de la publicació dels llistats provisionals per a presentar al.legacions a la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es).

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

GRUPS

NÚM. PLACES

Modalitat 1

Immersió Lingüística

Educació Infantil

100

Educació Primària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Educació Secundària (Àrees no lingüístiques i especialistes d'anglès)

250

Formació Professional

100

 

 

Modalitat 2

Estades a L'Estranger

Educació Infantil

75

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

200

Especialistes d'anglès

125

Educació Secundària

D'àrees no lingüístiques

400

Especialistes d'anglès

200

Formació Professional

300

 

TOTAL

2.000

....................................................................................................................................................

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, dimarts 5 de març a les 9:00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 944.

.........................................................................................................................................................................................

El dimarts dia 5 de març a les 9.00 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació (Av. de Campanar 32, València), tindrà lloc el sorteig públic per a triar el número de desempat dins el rang de sol·licituds rebudes, tal com indica l'apartat vuité punt 2 de la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019.

Una vegada fet el sorteig publicarem el número de desempat i en els dies següents publicarem els llistats provisionals d'admesos i exclosos.

.........................................................................................................................................................................................

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades formatives d'immersió lingüística i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.