Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 18 gener de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2019 (DOGV: 31.01.2019)

Les estades formatives podran realitzar-se entre l'1 d'abril i el 31 de juliol de 2019.

Llistats provisionals de seleccionats i exclosos:


RESOLUCIÓ de 26 de març , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'estades de formació per al professorat de Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions, corresponents a l'any 2019

Llistats definitiu de seleccionats i exclosos:


Per a la consulta de les puntuacions i comprovació de l'estada, així com dels motius d'exclusió,si n'hi hagués, haurà de recuperar la seua instància des d'aquest enllaç.


Presentació de la memòria final i certificat d'empresa

  1. Recupere la sol·licitud i emplene els camps corresponents a la memòria (pas 5).
  2. Descarregue el model de certificat de l'empresa. Una vegada complimentat, recupere novament la sol·licitud i adjunte'l escanejat (pas 5).

Recuperar la sol·licitud


TERMINI: una vegada finalitzada l'estada formativa, en el termini de 15 dies hàbils, tal i com assenyala la Resolució, al punt tretze.
Per a qualsevol consulta o si es detecta alguna errada pot posar-se en contacte a través del mail estadesempreses@gva.es