Visualització de contingut web

Funcionaris en Pràctiques

FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES CURS 2019/2020

IMPORTANT, CURS DE FORMACIÓ (30 hores) PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 

El passat 10 d'octubre es va publicar la Resolució que regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos de mestres convocat per les Ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Cal tindre activat el correu del funcionari @gva per a rebre la informació pertinent a través d'aquest canal.

  • El curs de formació de 30 hores que de forma obligatòria heu de realitzar serà un curs específic semipresencial, qualsevol altre curs no servirà per a la formació requerida en el periode de pràctiques. La inscripció es farà d'ofici de cada funcionari/a en pràctiques a cada CEFIRE. El CEFIRE serà assignat depenent del centre de destinació de cada funcionari en pràctiques, encara que s'obrirà un procediment per a elegir altre CEFIRE en funció de la preferència del participant.
  • El mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de durada, serà també un curs específic per als funcionaris en pràctiques. La inscripció del personal funcionari en pràctiques en aquest curs d'autoformació també es realitzarà d'ofici i es comunicarà a totes les persones participants la forma d'accés a la plataforma. No servirà cap altre curs de prevenció per a complir el requisit de formació obligatòria en aquesta fase de pràctiques. La realització del curs serà entre gener i febrer de 2020.

ELECCIÓ DEL CEFIRE PER A FER LA FORMACIÓ

 
  • A partir del dijous 7 de novembre a les 10:00 h i fins el dimarts 12 de novembre a les 23:59 h. està disponible al compte personal de la plataforma OVIDOC el procediment per a elegir el CEFIRE on vols fer la formació que exigeix la teua fase de pràctiques. Veuràs que tens la possibilitat de quedar-te amb l'assignació feta d'ofici, al CEFIRE de la zona on està el teu centre, o bé escollir tres entre tota la xarxa de CEFIRE per ordre de prioritat.
  • Per a qualsevol dubte o consulta pots dirigir-te al correu funcionariospracticas@gva.es
  • Próximament s'enviarà al correu @gva del personal nomenat funcionari en pràctiques per al curs 2019-2020 la informació relativa a la data, lloc i hora en la que se realitzarà la primera sessió presencial del curs de formació de 30 h. Atés que el curs és semipresencial, l'assistència és obligatòria. També tindreu la informació en la web de cada CEFIRE.