Visualització de contingut web

Funcionaris en Pràctiques

FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES CURS 2018/2019

IMPORTANT, CURS DE FORMACIÓ (30 hores) PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 

El passat 11 d'octubre es va publicar la Resolució que regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Cal tindre activat el correu del funcionari @gva per a rebre la informació pertinent a través d'aquest canal.

  • El curs de formació de 30 hores que de forma obligatòria heu de realitzar será un curs específic, qualsevol altre curs no servirá per a la formació requerida en el periode de pràctiques. 
    La inscripció se farà d'ofici de cada funcionari/a en pràctiques a cada CEFIRE. El CEFIRE serà assignat depenent del centre de destinació de cada funcionari en pràctiques.
  • El mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de durada, que serà també un curs específic per als funcionaris en pràctiques. La inscripció del personal funcionari en pràctiques en aquest curs d'autoformació també es realitzarà d'ofici i es comunicarà a totes les persones participants la forma d'accés a la plataforma. No servirà cap altre curs de prevenció per a complir el requisit de formació obligatòria en aquesta fase de pràctiques.
  • Per a qualsevol consulta o petició d'informació sobre la formació en el període de pràctiques cal dirigir-se al correu funcionariospracticas@gva.es