Visualització de contingut web

Informació General

(novetat)

Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ


 

Formulari d'inscripció

Informació sobre els cursos i les modalitats d'accés

 

Preguntes freqüents


 

 

 

 

NORMATIVA QUE REGULA L'ENSENYAMENT D'DIOMES

Les ensenyances d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Estes ensenyances s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.