Decret d'Equitat i d'inclusió educativa

Decret d'inclusió

 

 

 

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió al sistema educatiu valencià.

Descàrrega del cartell "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa" (50x70).

Descàrrega en format A3.

Simbologia del cartell "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa".
Coneix el Decret: Guia del "Decret valencià d'Equitat i d'Inclusió Educativa".
Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
Quadre resum de las mesures de resposta educativa per a la inclusió.
Personal de suport a la Inclusió.