Visualització de contingut web

Inclusió Educativa

Al Servei d'Inclusió Educativa li corresponen les següents funcions:

  • Proposar la regulació de les mesures acadèmiques i organitzatives per a l'atenció de la diversitat d'aptituds, necessitats, interessos, motivacions i ritmes de maduració de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial i Batxillerat que permeten als centres docents una organització flexible dels ensenyaments.
  • Proposar l'ordenació de l'orientació educativa, psicopedagògica i professional i la tutoria com a mesura d'atenció a la diversitat i com a element de coordinació de l'atenció a les diferències individuals als centres docents.
  • Proposar la regulació de mesures acadèmiques i organitzatives per a l'escolarització, integració i inclusió adequades de l'alumnat amb una necessitat específica de suport educatiu, i desenvolupar-les.
  • Desenvolupar mesures acadèmiques i organitzatives per a la compensació de les desigualtats en educació i l'atenció de l'alumnat que es trobe en situació desfavorable.
  • Proposar l'assignació de recursos materials i personals per als alumnes amb necessitats educatives específiques.
  • Determinar el perfil dels professionals que assistisquen els centres de Primària i Secundària per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials o amb necessitats de compensació educativa, com també la formulació de criteris pedagògics sobre les característiques dels centres docents i els materials individuals.
  • Registrar i proposar la regulació de les necessitats educatives específiques de l'alumnat, i també l'avaluació psicopedagògica d'aquestes.
  • Proposar la regulació, gestionar i promoure els serveis d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.
  • Promoure l'elaboració de plans de millora als centres educatius i fer un seguiment de l'aplicació d'aquests i dels resultats obtinguts.
  • Proposar l'assignació de recursos als centres per a aplicar els plans de millora que inclouen les diferents mesures de compensació educativa.

Novetats

Mostrant 1 - 5 de 6 resultats
Articles per pàgina 5
de 2