ACTUACIONS RELACIONADES AMB LES BONES PRÀCTIQUES DOCENTS

Actuacions per a la millora dels resultats acadèmics a través de la detecció de bones pràctiques docents, la seua aplicació, avaluació i difusió.

Estes actuacions es troben dins de la convocatòria de Contracte-Programa.

Actuacions incorporades al Contracte-Programa

A partir del curs 2012 les actuacions realitzades dins del Programa Experimental de Detecció de Bones Pràctiques Docents han sigut incorporades al Contracte-Programa i el Programa ha desaparegut como a tal. Pot consultar la normativa publicada posteriorment en els següents enllaços: 

 

Programa experimental de detecció de bones pràctiques docents

Curs 2011-2012

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011

Curs 2010-2011

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010

CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2010

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2010