CONTRACTE-PROGRAMA / NORMATIVA

CONTRACTE-PROGRAMA / NORMATIVA

Són programes dissenyats i desenrotllats en col·laboració amb els centres educatius i altres entitats, per a millorar l'atenció a l'alumnat, el funcionament dels centres i les bones pràctiques educatives.

Objecte i Normativa del Contracte-Programa

L'objecte d'este programa és incrementar l'èxit escolar de l'alumnat i reduir l'abandó escolar prematur per mitjà de la subscripció de contractes programa, entre els centres educatius i l'Administració Educativa, en què constarà el Pla d'Actuació de cada centre

Convocatòria curs 2015-16

Memòria i Certificació 2015-16

Fase Extraordinària

Convocatòria i Autorització

Convocatòria curs 2014-15

Recursos econòmics i ajudes

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2014

ORDE 86/2014, de 5 de novembre

Convocatòria extraordinària

CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014

Convocatòria i autorització

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2014

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2014

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 42/2014, de 3 de juny

ORDE 42/2014, de 3 de juny

Convocatòria curs 2013-14

Convocatòria extraordinària

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013

Recursos econòmics i ajudes

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2013

Convocatòria i autorizació

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 de juliol de 2013

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013

ORDEN 42/2013, de 17 de maig

Convocatòria curs 2012-13

Ajudes econòmiques

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2012

ORDE 68/2012, de 9 de novembre

Convocatoria y autorización

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2012, CENTRES

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012