Visualització de contingut web

Pla d'Actuació per a la Millora

PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA

NORMATIVA PAM (ACCESSOS DIRECTES)

 

 

NORMATIVA

PAM. RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 d'octubre de 2019. Ajudes econòmiques centres concertats
(Publicat en web: 08/10/2019)

PAM. CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2019. Hores addicionals centres públics

PAM. RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2019. Hores addicionals centres públics

PAM. RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019. Hores addicionals centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 21 de juny de 2019. Hores addicionals centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019. Autorització Taller de reforç a l'ESO. Curs 2018-2019

PAM. RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. RESOLUCIÓN de 25 d'abril de 2019. Hores addicionals centres concertats

PAM. INSTRUCCIÓ de 29 de març de 2019. Sol·licitud Taller de reforç a l' ESO. Curs 2018-2019

PAM. RESOLUCIÓ DEFINITIVA de 3 de desembre de 2018. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 26 d'octubre de 2018. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de setembre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018. Centres públics

PAM. RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018

PAM. RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018

PAM. ORDRE 33/2018, de 10 d'agost

PROEDUCAR. RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018

PROEDUCAR. Correcció d'errades de la RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018

PROEDUCAR. Autorització provisional dels Tallers

CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA RECURSOS ECONÒMICS A UPHS I CENTRES PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAM CURS 2017/2018
(Publicat en DOGV el 21 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES CENTRES CONCERTATS DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A REDUCCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR CURSO 2017/2018
(Publicat en DOGV el 16 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 4 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES ECONÒMIQUES CENTRES PRIVATS CONCERTATS (NOU)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES CENTRES CONCERTATS DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA CURS 2017/2018
(Publicat en DOGV el 16 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓN de 13 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 4 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES ECONÒMIQUES CENTRES PRIVATS CONCERTATS (NOU)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)
(Publicat en DOGV l'11 de juliol de 2017)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES REGULA EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM) I DOTACIÓ PROFESSORAT ADDICIONAL
(Publicat en DOGV el 6 d'abril de 2017)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017 (DOGV 27/04/2017)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017 (DOGV 10/05/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

ACLARIMENT

  • En els annexos, només apareixen els centres que compten amb alguna assignació d'hores addicionals de professorat o algun programa autoritzat
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

(Pendent d'actualització les hores adicionals de professorat d'Audició i Llenguatge per a NESE)

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017) (Publicat el 2 de juny de 2017)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

Accés a l'Oficina Virtual per a al·legacions

Accés a l'Oficina Virtual per a al·legacions (Termini: fins al 12 de juny de 2017, inclòs)

CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS
(Publicat en DOGV del 16 de gener de 2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016 (COMPENSACIÓ EDUCATIVA)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016 (REDUCCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS
(Publicat des del 10 de gener de 2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS (COMPENSACIÓ EDUCATIVA)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS (REDUCCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS
(Publicat des del 15 de desembre de 2016)

INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES ECONÒMIQUES CENTRES PRIVATS CONCERTATS

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS (COMPENSACIÓ EDUCATIVA)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS (REDUCCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PÚBLICS (UPH, PAM, PR4, PAC)
(Publicat en DOCV l'11 de gener de 2016)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016 (UPH, PAM, PR4, PAC)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PÚBLICS (UPH, PAM, PR4, PAC)
(Publicat des del 29 de desembre de 2016)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'AJUDES CENTRES PÚBLICS (UPH, PAM, PR4, PAC)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PÚBLICS (UPH, PAM, PR4, PAC)
(Publicat des del 14 de desembre de 2016)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'AJUDES CENTRES PÚBLICS (UPH, PAM, PR4, PAC)

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS
(Termini: Fins al 14 de desembre, inclòs)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016 (Compensació Educativa)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016 (Reducció Abandonament Escolar)

Manual de procediment tramitació sol·licituds

Oficina Virtual

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AJUDES ECONÒMIQUES PER A CENTRES PÚBLICS
(Termini: Fins al 13 de desembre, inclòs)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2016

 

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016

 

ORDRE 71/2016, de 15 de novembre

 

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2016

 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016

 

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016

 

ORDRE 38/2016, de 27 de juliol