DETALL CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

DETALL CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

 

CONVOCATÒRIES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

CONVOCATÒRIES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I  D'INNOVACIÓ EDUCATIVA (ACCESSOS DIRECTES)

 

CONVOCATÒRIES D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (ACCESSOS DIRECTES)

 

CONVOCATÒRIES DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA

PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA (ACCESSOS DIRECTES)