Visualització de contingut web

Atención personalizada

Cada centre educatiu té assignat un inspector o inspectora que s'ocupa personalment de la supervisió de les seves activitats i de proporcionar assessorament.

A les Direccions Territorials, prèvia sol·licitud de cita prèvia, s'atenen les consultes plantejades pels membres de la Comunitat Educativa. Cada Direcció Territorial te establert un procediment a seguir per la sol·licitud de l'esmentada cita prèvia.

Llistat d'inspectors i inspectores (actualitzat el 19/05/2020)

Dies de guàrdia d'inspectors i inspectores