Visualització de contingut web

Atención personalizada

Cada centre educatiu té assignat un inspector o inspectora que s'ocupa personalment de la supervisió de les seves activitats i de proporcionar assessorament.

A les Direccions Territorials, prèvia sol·licitud de cita prèvia, s'atenen les consultes plantejades pels membres de la Comunitat Educativa. Cada Direcció Territorial te establert un procediment a seguir per la sol·licitud de l'esmentada cita prèvia.

Llistat d' Inspectors i Inspectores (actualitzat el 12/12/2019)

Dies de guàrdia (actualitzat el 10/12/2019)