Visualització de contingut web

Subvencions

La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOGV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a las associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven las bases reguladores per a la concessió de subvenciones dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i  confederacions.

LLEI 39/2015, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navigadors, certificats...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es o participaciosocial@gva.es

 

CONVOCATÒRIA 2020

Subvenció

Resolució convocatòria

Requeriment esmena  sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 23/06/2020

Requeriment esmena (21/07/2020 fins 03/08/2020)

Annex I AMPA

Enllaç aportació documentació per a esmenar:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp

  • Resolució  d'adjudicació de .
    • Annex I: AMPA CONCEDIDES
    • Annex II: AMPA DESESTIMADES
    • Annex III: CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

AMPA, Confederacions i Federacions: 

Requerimient de justificació del 

  • Annex: AMPA REQUERIDES

AMPA, Confederacions i Federacions: 

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 09/06/2020

 

Requeriment esmena 

Annex I AA i Federacions

Resolució d'adjudicació:

Asoc.Alumnes:

FEDERACIONS AA: 

Asociacions alumnes FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 08/06/2020

 

 

Resolució d'adjudicació 

Asoc.Alumnes FPA: 

FEDERACIONS AA FPA: 

 

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ ASSOCIACIONS (AMPA, ALUMNAT I ALUMNAT FPA): Annex II i Annex II-A

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS: Annex III i Annex III-A

FORMULARIS COLABORACIONS OCASIONALS: Annex V

 

 

 

CONVOCATÒRIA 2019

Subvenció

Resolució convocatòria

Requeriment esmena  sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 08/05/2019

 

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AMPA

 

AMPA, Confederacions i Federacions: 

 

Requerimient de justificació del 

  • Anenx: AMPA REQUERIDES

AMPA, Confederaciones y Federaciones: Hasta el 13 de septiembre de 2019

 

Requerimiento de justificación del 08/10/2019 al 23/10/2019, incluido.

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

 

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AA i Federacions

Resolució d'adjudicació de 22/07/2019

Asoc.Alumnes: Fins el 12 d'agost de 2019.

FEDERACIONS AA: Fins el 13 de setembre de 2019

Asociacions alumnes FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 08/05/2019

 

 

Resolució d'adjudicació de 22/07/2019

Asoc.Alumnes FPA: Fins el  12 d'agost de 2019.

FEDERACIONS AA FPA: Fins el 13 de setembre de 2019

 

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ ASSOCIACIONS (AMPA, ALUMNAT I ALUMNAT FPA): Annex II i Annex II-A

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS: Annex III i Annex III-A

FORMULARIS COLABORACIONS OCASIONALS: Annex V

 

 

LLEI 39/2015, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navigadors, certificats...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es

 

CONVOCATÒRIA 2018

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 13/04/18

Resolució de 19/06/18 (DOGV 25/06/18)

Annex I: AMPA CONCEDIDES

Annex II: AMPA DESESTIMADES

Annex III: CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Resolució alumnat de 19/06/18 (DOGV 27/06/2018)

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Resolució alumnat d'FPA 19/06/2018 (DOGV 27/06/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA 2017

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Resolució de 21/06/17

AMPA estimades

AMPA desestimades

CONFEDERACIONS/FEDERACIONS

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Resolució de 30/06/17

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

Resolució de 03/07/17