Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOCV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

 

Subvenció

Resolució convocatòria

Req. esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini finalització justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Requerim.esmena sol·licituds

Annex esmena

Ofici remissió documentació

Domiciliació bancària

 

Resolució concessió

AMPA concedides

AMPA desestimades

CONFE/FEDERACIONS

 

AMPA: 14 set.2017

 

CONFE/FEDE: 30 set. 2017

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Requerim.esmena sol·licituds

Annex esmena

Ofici remissió documentació

Domiciliació bancària

Resolució concessió AA

30 setembre 2017

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

 

Resolució concessió AA FPA

27 novembre 2017

 

FORMULARI JUSTIFICACIÓ AMPA I ASSOCIACIONS D'ALUMNES

FORMULARI JUSTICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

REBUT PER COL·LABORACIONS OCASIONALS