Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOCV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

 

Subvenció Resolució de convocatòria Req. esmena sol·licituds Resolució adjudicació Termini sol·licitud

AMPA, les seues federacions i confederacions

 

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

Publicació DOCV 05/04/2017

 

Publicació DOCV 04/04/2017

 

 

3 maig 2017

 

 

2 maig 2017

 

 

Abans d'accedir a la sol·licitud, llija atentement les instruccions.
Recorde que, encara que es presente via telemàtica, SEMPRE ha d'imprimir-se la sol·licitud, signar-la, segellar-la i presentar-la per registre d'entrada abans de la finalització del termini juntament amb la domiciliació bancària. La resta de documentació, si no s'ha presentat vía telemàtica, també s'hi haurà d'adjuntar.


Instruccions per a tramitar la sol·licitud

 

Formulari sol·licitud AMPA

Formulari sol·licitud federaciones d'AMPA i confederacions de federacions d'AMPA

Formulari sol·licitud associacions d'ALUMNES

Formulari sol·licitud federacions d'associacions dALUMNES

 

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Abans d'emplenar la domiciliació bancària, llija atentament les instruccions que figuren a la pàgina 3 d'aquest model.

Si utilitza el navegador Mozilla Firefox, segueixca les següents instruccions per a obrir-lo: Indicacions Mozilla Firefox.

Si no poden obrir el model de domiciliació bancària, possiblement siga a causa que la versió del programa Acrobat Reader que tenen instal·lada en el seu ordinador no està actualitzada i no llig documents PDF autorrellenables.