Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOCV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

 

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució concessió

Minoració subvenció

Termini finalització

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Resolució concessió

AMPA concedides

AMPA desestimades

CONFE/FEDERACIONS

 

Acord inici minoració AMPA

Annex I

Annex II

23 gener 2018

 

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Resolució concessió AA

Acord inici minoració alumnat

23 gener 2018

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

Resolució concessió AA FPA

Acord inici minoració alumnat FPA

23 gener 2018

 

FORMULARI JUSTIFICACIÓ AMPA I ASSOCIACIONS D'ALUMNES

FORMULARI JUSTICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

REBUT PER COL·LABORACIONS OCASIONALS