Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOGV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a las associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven las bases reguladores per a la concessió de subvenciones dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i  confederacions.

 

CONVOCATÒRIA 2019

Subvenció

Resolució convocatòria

Requeriment esmena  sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 08/05/2019

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AMPA

AMPA, Confederacions i Federacions: Fins el 13 de setembre de 2019.

 

Requerimient de justificació del 08/10/2019 al 23/10/2019, inclòs.

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 08/05/2019

 

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AA i Federacions

Resolució d'adjudicació de 22/07/2019

Asoc.Alumnes: Fins el 12 d'agost de 2019.

FEDERACIONS AA: Fins el 13 de setembre de 2019

Asociacions alumnes FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 08/05/2019

 

 

Resolució d'adjudicació de 22/07/2019

Asoc.Alumnes FPA: Fins el  12 d'agost de 2019.

FEDERACIONS AA FPA: Fins el 13 de setembre de 2019

 

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ ASSOCIACIONS (AMPA, ALUMNAT I ALUMNAT FPA): Annex II i Annex II-A

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS: Annex III i Annex III-A

FORMULARIS COLABORACIONS OCASIONALS: Annex V

 

 

LLEI 39/2015, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navigadors, certificats...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es

 

CONVOCATÒRIA 2018

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 13/04/18

Resolució de 19/06/18 (DOGV 25/06/18)

Annex I: AMPA CONCEDIDES

Annex II: AMPA DESESTIMADES

Annex III: CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Resolució alumnat de 19/06/18 (DOGV 27/06/2018)

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Resolució alumnat d'FPA 19/06/2018 (DOGV 27/06/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA 2017

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Resolució de 21/06/17

AMPA estimades

AMPA desestimades

CONFEDERACIONS/FEDERACIONS

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Resolució de 30/06/17

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

Resolució de 03/07/17