Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOGV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a las associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven las bases reguladores per a la concessió de subvenciones dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i  confederacions.

 

Subvenció

Resolució convocatòria

Requeriment esmena  sol·licituds

Termini esmenes 

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 08/05/2019

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AMPA

Fins el 4 de juliol de 2019

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 08/05/2019

 

Requeriment esmena 18/06/2019

Annex I AA i Federacions

Fins el 4 de juliol de 2019

Asociacions alumnes FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 08/05/2019

 

 

 

MODEL DOMICILIACIÓ BANCARIA

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT

Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navigadors, certificats...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es