Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOCV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

 

Subvenció

Resolució convocatòria

Requerim.esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 13/04/18

Requeriment AMPA de 18/05/2018

Annex AMPA

 

Resolució de 19/06/18 (DOGV 25/06/18)

Annex I: AMPA CONCEDIDES

Annex II: AMPA DESESTIMADES

Annex III: CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

AMPA: Fins al 20 juliol 2018

CONFE I FEDE: Fins al 14 setembre 2018

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Requeriment Asoc.Alumnes de 22/05/2018

Annex Asoc.Alumnes

Resolució Alumnes de 19/06/18 (DOGV 27/06/18)

 

A.Alumnes: Fins al 20 juliol 2018

FEDERACIONS: Fins al 14 setembre 2018

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 13/04/18

 

Requeriment Asoc.Alumnes FPA de 22/05/2018

Annex Asoc.Alumnes FPA

Resolució Alumnes FPA de 19/06/18 (DOGV 27/06/18)

 

A.Alumnes FPA: Fins al 20 juliol 2018

FEDERACIONS: Fins al 14 setembre 2018

 

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ ASSOCIACIONS: Annex II i Annex II-A

FORMULARIS JUSTIFICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS: Annex III i Annex III-A

FORMULARI COLABORACIONS OCASIONALS

 

 

 

CONVOCATÒRIA 2017

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Resolució concessió de 21/06/17

AMPA concedides

AMPA desestimades

CONFE/FEDERACIONS

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Resolució concessió AA de 30/06/17

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

Resolució concessió AA FPA de 03/07/17

 

CONVOCATÒRIA 2016

Subvenció Resolució de convocatòria Resolució adjudicació

AMPA, les seues federacions i confederacions

 

 

 

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

Publicació DOCV 19/07/2016

Resolució pròrroga sol·licituds

 

 

 

Publicació DOCV 19/07/2016

Resolució pròrroga sol·licituds

Resolució de 07/10/16

Annex I

Annex II

Annex III

 

Resolució de 07/10/16