Subvencions

Subvencions

La Direcció General de Política Educativa concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOCV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

 

Subvenció

Resolució convocatòria

Resolució concessió

Requeriment  justificació

Termini finalització

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 05/04/17

Resolució concessió

AMPA concedides

AMPA desestimades

CONFE/FEDERACIONS

 

Requeriment  justificació AMPA

Ofici remissió documentació

7 nov.2017

 

 

Associacions alumnes (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 04/04/17

 

Resolució concessió AA

 

30 set.2017

Associacions alumnes d'FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 22/05/17

 

Resolució concessió AA FPA

 

27 nov.2017

 

FORMULARI JUSTIFICACIÓ AMPA I ASSOCIACIONS D'ALUMNES

FORMULARI JUSTICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

REBUT PER COL·LABORACIONS OCASIONALS