Visualització de contingut web

Batxillerat

FAQ - Preguntes freqüents per al curs 2018-2019

Convalidacions i exempcions

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

 1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical I (específica d'opció) Música 2n curs d'Harmonia
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Música 3r curs d'Instrument Principal o Veu
Cultura Audiovisual I (troncal cursada com específica d'opció) Música Cultura Audiovisual
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical I i Llenguatge i Pràctica Musical i Cultura Audiovisual I) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical I o Llenguatge i Pràctica Musical o Cultura Audiovisual I (troncal cursada com específica).

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

 1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical I (específica d'opció) Música 2n curs d'Harmonia
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Música 3r curs d'Instrument Principal o Veu

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical I i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.

3. En aquesta modalitat d'Arts, a més, l'alumnat pot convalidar la matèria troncal d'opció Cultura Audiovisual I si compleix aquest requisit:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Cultura Audiovisual I (troncal d'opció) Música Cultura Audiovisual I

 

Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical o Llenguatge i Pràctica Musical.
 
I a més, per l'apartat 3) podrà convalidar una tercera matèria que serà la troncal d'opció de la modalitat d'Arts Cultura Audiovisual I.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anatomia aplicada (específica d'opció) Dansa 1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Dansa 3r curs de Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anatomia Aplicada i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anatomia Aplicada o Llenguatge i Pràctica Musical.
 
A més aquest alumnat pot sol·licitar L'EXEMPCIÓ DE L'ASSIGNATURA EDUCACIÓ FÍSICA.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anatomia aplicada Dansa 1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa
Llenguatge i Pràctica Musical Dansa 3r curs de Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anatomia Aplicada i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anatomia Aplicada o Llenguatge i Pràctica Musical.
A més aquest alumnat pot sol·licitar L'EXEMPCIÓ DE L'ASSIGNATURA EDUCACIÓ FÍSICA.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció (consulteu ací la distribució de matèries).
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical II Música 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de la Composició
Història de la música i la dansa Música 1r i 2n cursos d'Història de la Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Història de la Filosofia.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical II o Història de la Música i de la Dansa.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical II Música 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició
Història de la Música i de la Dansa Música 1r i 2n curs d'Història de la Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1)  Una matèria específica d'opció qualsevol.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical II o Història de la Música i de la Dansa.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció). Consulteu ací la distribució de matèries.

2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Arts Escèniques (troncal cursada com específica) Dansa Interpretació i Creativitat i Dansa
Història de la Música i de la Dansa (específica d'opció) Dansa
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
 • Origen i Evolució del Flamenc
 • Història de la Dansa Espanyola
 • Història de la Dansa Clàssica
 • Història de la Dansa Moderna i Contemporània

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Història de la Filosofia.
 • I per l'apartat 2) Història de la Música i de la Dansa o Arts Escèniques (troncal cursada com específica)

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud.

2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Història de la Música i de la Dansa (específica d'opció) Dansa
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
 • Origen i Evolució del Flamenc
 • Història de la Dansa Espanyola
 • Història de la Dansa Clàssica
 • Història de la Dansa Moderna i Contemporània

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca la matèria específiques d'opció objecte de convalidació (Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.

3. En aquesta modalitat d'Arts, a més, l'alumnat pot convalidar la matèria troncal d'opció Arts Escèniques si compleix aquest requisit:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Arts Escèniques (troncal d'opció) Dansa Interpretació i Creativitat i Dansa

 

Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol.
 • I per l'apartat 2) Història de la Música i de la Dansa
I a més, per l'apartat 3) podrà convalidar una tercera matèria que serà la troncal d'opció de la modalitat d'Arts: Arts Escèniques.

Quins són els beneficis per a l'alumnat de 1er batxillerat que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana ?

En qualsevol modalitat:
 
 1. Aquest alumnat pot sol·licitar l'exempció de l'assignatura educació física.
 2. Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No podrà convalidar la matèria d'Educació Física.

Quins són els beneficis per a l'alumnat de 2n batxillerat que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana ?

En les modalitats de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials:
 
Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció. Consulteu ací la distribució de matèries.
 
En la modalitat d'Arts:
 
Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud.

Novetats Decret 51/2018

L'alumnat que repeteix 2n de Batxillerat només amb les matèries pendents del curs anterior (és a dir, no repeteix 2n de Batxillerat complet, només matèries soltes) ha de cursar la matèria Història de la Filosofia?

 1. L'alumnat de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials que va cursar la matèria Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat del bloc d'assignatures troncals (segons el decret 87/2015, de 5 de juny) i no la va superar,  es matricularà en el curs 2018-2019 d'aquesta matèria, amb el codi itaca HFILLOMQE i amb caràcter de «troncal opcional».
 2. L'alumnat de qualsevol modalitat que va cursar matèries específiques i no les va superar en cursos anteriors, es matricularà en el curs 2018-2019 d'aquestes mateixes matèries. Per tant, no serà obligatori per aquest alumnat cursar la matèria específica Història de la Filosofia.
 
(art. 6.2.8 Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019)

L'alumnat que opte per repetir el segon curs del Batxillerat complet ha de cursar la matèria Història de la Filosofia?

L'alumnat que opte per repetir el segon curs de Batxillerat complet el cursarà conforme al Decret 51/2018, de 27 d'abril. Per tant, l'alumnat de 2n de Batxillerat de les modalitats de Ciències i d' Humanitats i Ciències Socials sí ha de cursar la matèria específica Història de la Filosofia amb el codi itaca HFILLOMQEEOB i amb caràcter «específica obligatòria».

La matèria de lliure configuració autonòmica voluntària de 2n de Batxillerat Educació Fisicoesportiva i Salut computa per a la nota mitjana de Batxillerat?

D'acord amb el que estableix el Decret 51/2018, de 27 d'abril, la matèria Educació Fisicoesportiva i Salut és una matèria de lliure configuració autonòmica de 2n de Batxillerat que té caràcter voluntari.
L'alumnat que es matricule cursarà addicionalment aquesta matèria (incrementant les hores setmanals) i ho farà amb les mateixes condicions que la resta de matèries de Batxillerat:
 • Per a obtindre el títol de Batxiller serà necessària l'avaluació positiva en aquesta matèria.
 • Per al càlcul de la qualificació final de l'etapa de Batxillerat aquesta matèria computa com totes les cursades als dos cursos de Batxillerat.
 • L'oferta d'aquesta matèria serà establida per la direcció dels centres docents públics, oït el claustre, i la titularitat dels centres privats. A aquest efecte, els centres docents públics hauran d'atendre els criteris de la demanda de l'alumnat, la disponibilitat de professorat amb destinació definitiva al centre i també les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos.
 
(art. 6.2.9 Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019)

L'alumnat que canvia de modalitat o itinerari en 2n de Batxillerat pot substituir les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat per assignatures específiques incloent Història de la Filosofia?

Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs al realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent la matèria Educació Física de primer curs.
 
(art. 6.2.10 Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que impartixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019)

L'alumnat que cursa ensenyaments professionals de música o dansa o que acredita tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana pot convalidar la matèria específica de 2n de Batxillerat Història de la Filosofia?

La matèria específica de 2n de Batxillerat Història de la Filosofia rep el mateix tractament que la resta de matèries específiques. És a dir, pot ser objecte de convalidació sempre que l'alumnat complisca els requisits establerts segons l'article 6.2.13 de la resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.