Visualització de contingut web

Batxillerat

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

Convalidacions i exempcions

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

 1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical I (específica d'opció) Música 2n curs d'Harmonia
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Música 3r curs d'Instrument Principal o Veu
Cultura Audiovisual I (troncal cursada com específica d'opció) Música Cultura Audiovisual
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical I i Llenguatge i Pràctica Musical i Cultura Audiovisual I) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical I o Llenguatge i Pràctica Musical o Cultura Audiovisual I (troncal cursada com específica).

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

 1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical I (específica d'opció) Música 2n curs d'Harmonia
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Música 3r curs d'Instrument Principal o Veu

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical I i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.

3. En aquesta modalitat d'Arts, a més, l'alumnat pot convalidar la matèria troncal d'opció Cultura Audiovisual I si compleix aquest requisit:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Cultura Audiovisual I (troncal d'opció) Música Cultura Audiovisual I

 

Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical o Llenguatge i Pràctica Musical.
 
I a més, per l'apartat 3) podrà convalidar una tercera matèria que serà la troncal d'opció de la modalitat d'Arts Cultura Audiovisual I.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anatomia aplicada (específica d'opció) Dansa 1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa
Llenguatge i Pràctica Musical (específica d'opció) Dansa 3r curs de Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anatomia Aplicada i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anatomia Aplicada o Llenguatge i Pràctica Musical.
 
A més aquest alumnat pot sol·licitar L'EXEMPCIÓ DE L'ASSIGNATURA EDUCACIÓ FÍSICA.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 1er de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anatomia aplicada Dansa 1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa
Llenguatge i Pràctica Musical Dansa 3r curs de Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anatomia Aplicada i Llenguatge i Pràctica Musical) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol. No pot convalidar la matèria d'Educació Física.
 • I per l'apartat 2) Anatomia Aplicada o Llenguatge i Pràctica Musical.
A més aquest alumnat pot sol·licitar L'EXEMPCIÓ DE L'ASSIGNATURA EDUCACIÓ FÍSICA.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció (consulteu ací la distribució de matèries).
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical II Música 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de la Composició
Història de la música i la dansa Música 1r i 2n cursos d'Història de la Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Història de la Filosofia.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical II o Història de la Música i de la Dansa.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Música ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud
 
2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:
 
Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Anàlisi Musical II Música 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició
Història de la Música i de la Dansa Música 1r i 2n curs d'Història de la Música
 
En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1)  Una matèria específica d'opció qualsevol.
 • I per l'apartat 2) Anàlisi Musical II o Història de la Música i de la Dansa.

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat de Ciències o d'Humanitats i Ciències Socials que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció). Consulteu ací la distribució de matèries.

2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Arts Escèniques (troncal cursada com específica) Dansa Interpretació i Creativitat i Dansa
Història de la Música i de la Dansa (específica d'opció) Dansa
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
 • Origen i Evolució del Flamenc
 • Història de la Dansa Espanyola
 • Història de la Dansa Clàssica
 • Història de la Dansa Moderna i Contemporània

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca les matèries específiques d'opció objecte de convalidació (Anàlisi Musical II i Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
 
Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Història de la Filosofia.
 • I per l'apartat 2) Història de la Música i de la Dansa o Arts Escèniques (troncal cursada com específica)

Quines matèries pot convalidar l'alumnat de la modalitat d'Arts que cursa 2n de Batxillerat i Ensenyaments Professionals de Dansa ?

1. Amb una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació pot convalidar una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud.

2. A més pot convalidar l'altra matèria específica d'opció si compleix aquests requisits:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Història de la Música i de la Dansa (específica d'opció) Dansa
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
 • Origen i Evolució del Flamenc
 • Història de la Dansa Espanyola
 • Història de la Dansa Clàssica
 • Història de la Dansa Moderna i Contemporània

 

En aquest segon cas, encara que el centre educatiu no oferisca la matèria específiques d'opció objecte de convalidació (Història de la Música i de la Dansa) i per tal que tot l'alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular a aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.

3. En aquesta modalitat d'Arts, a més, l'alumnat pot convalidar la matèria troncal d'opció Arts Escèniques si compleix aquest requisit:

Assignatura objecte de convalidació Ensenyament professional Assignatura amb la qual es convalida
Arts Escèniques (troncal d'opció) Dansa Interpretació i Creativitat i Dansa

 

Per tant, cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder convalidar dues matèries específiques, convalidarà les matèries següents:
 • Per l'apartat 1) Una matèria específica d'opció qualsevol.
 • I per l'apartat 2) Història de la Música i de la Dansa
I a més, per l'apartat 3) podrà convalidar una tercera matèria que serà la troncal d'opció de la modalitat d'Arts: Arts Escèniques.

Quins són els beneficis per a l'alumnat de 1er batxillerat que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana ?

En qualsevol modalitat:
 
 1. Aquest alumnat pot sol·licitar l'exempció de l'assignatura educació física.
 2. Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud. No podrà convalidar la matèria d'Educació Física.

Quins són els beneficis per a l'alumnat de 2n batxillerat que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana ?

En les modalitats de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials:
 
Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques, que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud (pot ser la matèria específica obligatòria Història de la Filosofia o qualsevol matèria específica d'opció. Consulteu ací la distribució de matèries.
 
En la modalitat d'Arts:
 
Aquest alumnat es podrà convalidar amb la pràctica esportiva, una de les matèries específiques d'opció (consulteu ací la distribució de matèries), que indicarà l'alumne o alumna en la seua sol·licitud.

Canvis de modalitat

Canvis de modalitat

Quina és la normativa reguladora?

Qui pot sol·licitar el canvi de modalitat?

 • Alumnat que promociona a 2n de Batxillerat.
 • Alumnat que repeteix 2n de Batxillerat.

Quina informació prèvia ha de conéixer l'alumnat que sol·licita el canvi de modalitat de Batxillerat al promocionar a 2n curs?

 • Cal matricular-se de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament en cursar l'anterior modalitat. (Apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).      
 • Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.10 de la Resolució de 28 de juliol de 2020).

Quina informació prèvia ha de conéixer l'alumnat que sol·licita el canvi de modalitat de Batxillerat al repetir 2n curs?

 • Cal matricular-se de totes les matèries de la nova modalitat, d'ambdós cursos, que no haguera superat prèviament quan va cursar la modalitat anterior. (Apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova. (Apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017).
 • Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs. (Annex únic, punt 7.2.10 de la Resolució de 28 de juliol de 2020).

Com es tramita?

 1. L'alumnat ha de presentar en el centre la sol·licitud de canvi de modalitat: Annex IX de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.
 2. A continuació el centre podrà tramitar la sol·licitud a través d'OVICE en el següent enllaç:
 
 
Per al curs 2020-2021 es podrà tramitar igualment per registre d'entrada enviant l'annex X o l'annex XI junt amb la certificació acadèmica i el certificat de matrícula de l'alumne/a segons la nova modalitat triada.
 
 1. Les resolucions s'enviaran a través d'OVICE o per correu postal en funció de com s'haja tramitat per part del centre educatiu.

Com es calcula la nota mitjana d'aquest alumnat?

 • Normativa aplicada: 
A l'apartat 4 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017 s'estableix: 
«Totes les matèries superades per l'alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l'antiga modalitat o a la nova.» 
 • Per tant, en tots els casos computen totes les matèries superades de Batxillerat i la nota mitjana s'ha de calcular de manera manual.

Com s'ha de completar l'apartat 2 de la pantalla d'OVICE referent a les matèries de 1r de Batxillerat de la nova modalitat que l'alumne ha de cursar?

 • Normativa aplicada: 
      A l'apartat 1 de l'article 28 de l'Ordre 38/2017 s'estableix: 
«a) L'alumnat que haja cursat el primer curs de Batxillerat en una determinada modalitat i promocione a segon curs podrà cursar una modalitat distinta en segon de Batxillerat; per a això, s'ha de matricular de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera superat prèviament en cursar l'anterior modalitat. Aquestes matèries de primer de Batxillerat tindran la consideració de matèria pendent, tot i que no seran computables als efectes de modificació de les condicions en les quals ha promocionat a segon.
b) Els canvis de modalitat també podran ser sol·licitats per part de l'alumnat que repetisca el segon curs. En aquest cas, haurà de matricular-se de totes les matèries de la nova modalitat, d'ambdós cursos, que no haguera superat prèviament quan va cursar la modalitat anterior.»
 • Per tant, l'alumnat que canvia de modalitat ha de tindre superades en finalitzar Batxillerat les matèries troncals generals de modalitat i troncals d'opció de modalitat tant de 1r com de 2n curs de la nova modalitat.

Com s'ha de completar l'apartat 4 de la pantalla d'OVICE on s'indica si les matèries específiques de 1r de Batxillerat estan superades o s'han de cursar?

 • Normativa aplicada:
      En l'annex únic, punt 7.2.10 de la Resolució de 28 de juliol de 2020 s'estableix:
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
 • Per tant, a l'apartat 4 s'ha d'indicar si les matèries específiques de 1r curs estan superades o no, i en cas que no estiguen superades, s'ha d'indicar si l'alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 

 • En cas que la matèria no estiga superada i l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de primer curs que estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.

Quan l'alumnat promociona, com s'ha de completar l'apartat 5 de la pantalla d'OVICE referent a les matèries específiques a cursar a 2n de Batxillerat?

 • Normativa aplicada: 
      En l'annex únic, punt 7.2.10 de la Resolució de 28 de juliol de 2020 s'estableix: 
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
 • Per tant, a l'apartat 5 s'ha d'indicar si l'alumnat desitja cursar o no les matèries específiques de 2n curs.

 • Cas que l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de segon curs si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.

Quan l'alumnat repeteix 2n de Batxillerat, com s'ha de completar l'apartat 5 de la pantalla d'OVICE referent les matèries específiques a cursades o a cursar a 2n de Batxillerat?

 • Normativa aplicada: 
      En l'annex únic, punt 7.2.10 de la Resolució de 28 de juliol de 2020 s'estableix: 
«3. Les matèries del bloc d'assignatures troncals cursades i superades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs».
      
 • Per tant, a l'apartat 5 s'ha d'indicar si les matèries específiques de 2n curs estan superades o no, i en cas que no estiguen superades, s'ha d'indicar si l'alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 
 • En cas que la matèria no estiga superada i l'alumne/a trie l'opció "No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre 3", s'ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l'alumnat de matèries específiques de segon curs que estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l'antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.