Visualització de contingut web

BASES REGULADORES

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIES OBERTES
 

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2019 les subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana. [2019/698]

 

 
CONVOCATORIES TANCADES
 
 
 
 

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i  esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions, per a la realització d'activitats i projectes culturals i artístics.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura valenciana a través de les activitats i festes vinculades al patrimoni cultural immaterial valencià.

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la internacionalització d'empreses i entitats culturals.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2017.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2017 les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2017 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

Extracte de la Resolució [2017/5813]

RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques
permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d'ampliació del termini.

RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d'ampliació del termini.