Visualització de contingut web

CALCOLÍTIC I BRONZE (ART ESQUEMÀTIC)

L'art esquemàtic continua durant el calcolític i l'edat del bronze i té una àmplia distribució a la península Ibèrica i a la Comunitat Valenciana. Es caracteritza per representar els sers humans i els animals com un esquema en què l'anatomia es reduïx als trets essencials. Els motius més freqüents són antropomorfs, zoomorfs, ídols i motius geomètrics, es transforma en un art abstracte.

 


Les figures humanes presenten nombroses variants, l'esquema més simple és la barra vertical. En les més elaborades, dos traços corbs representen les cames i els braços.