Visualització de contingut web

AVISOS

Amb les adjudicacions realitzades en la setmana del 25 al 29 de maig, finalitzen les adjudicacions del curs 2019-2020.

D'acord amb el que es preveu en l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE de 23 de maig), els terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es reprendran amb efectes des de l'1 de juny de 2020.

Conseqüentment, es reinicia el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per l'Ordre 4/2020, de 27 de febrer (DOGV de 2 de març). Pel que, de manera automàtica, s'obrirà un nou període d'inscripció pels tres dies restants: el 1, 2 i 3 de juny de 2020. Recordem que es consideren vàlides les inscripcions telemàtiques que es van efectuar entre els dies 15 i 17 de març.

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Publicat llistat de docents de primària, definitius i provisionals, de Religió Catòlica.

Modificació del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Instruccions en màteria de plantilles per a Docents de Religió Catòlica, curs 2020-2021

Comissions de servei per al funcionariat de carrera dels cossos de secundària i altres cossos.

Comissions de servei per al funcionariat de carrera del cos de mestres.

Llistats provisionals i definitius d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Adjudicació de llocs del 28 de maig de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 28 de maig de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

Mostrant 1 - 10 de 58 resultats
Articles per pàgina 10
de 6

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport