Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Actualització Borses de Personal No Docent.

Correcció d'errors de la resolució de 8 d'abril de 2019 del director territorial d'educació, investigació, cultura i esport de València de 30 de novembre de 2018 per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat a la província de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 7 de maig de 2019.

Adjudicació de llocs del 16 d'abril de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 16 d'abril de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

 

Enllaç per a la cosulta de l'horari de la segona part de la prova de coneixements de Valencià nivell C1, la qual es realitzarà el dissabte 13 d'abril de 2019.

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

 

Enllaç per a la consulta de l'horari de la segona prova de coneixements de Valencià nivell C1, que es realitzarà el dissabte 13 d'abril de 2019.

 

Mostrant 1 - 10 de 155 resultats
Articles per pàgina 10
de 16

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport