Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Correcció d'errors de la resolució de 8 d'abril de 2019 del director territorial d'educació, investigació, cultura i esport de València de 30 de novembre de 2018 per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat a la província de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 7 de maig de 2019.

Adjudicació de llocs del 16 d'abril de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 16 d'abril de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

 

Enllaç per a la cosulta de l'horari de la segona part de la prova de coneixements de Valencià nivell C1, la qual es realitzarà el dissabte 13 d'abril de 2019.

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

 

Enllaç per a la consulta de l'horari de la segona prova de coneixements de Valencià nivell C1, que es realitzarà el dissabte 13 d'abril de 2019.

 

Correcció d'errades de la Resolució de 12 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es publica el llistat definitiu d'integrants de la borsa de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Física i Química.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Mostrant 1 - 10 de 153 resultats
Articles per pàgina 10
de 16

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport