Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
24/01/2019

A causa d'un problema informàtic, s'amplia el termini de peticions de llocs del concurs de trasllats al 25 de gener de 2019, a les 23.59 hores.

Novetats

Llistats definitius d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló i de València.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 29 de gener de 2019.

Adjudicació de llocs del 24 de gener de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 24 de gener de 2019 a les 13 hores.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 24 de gener de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 24 de gener de 2019. El dia 22/01/2019 no hi haurà convocatòria per celebrar-se la festivitat de Sant Vicent Màrtir en la localitat de València.

Relació provisional d'integrants de la borsa de treball del cos de Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana.

Requisits específics i llocs oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Mostrant 1 - 10 de 65 resultats
Articles per pàgina 10
de 7

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport