Visualització de contingut web

AVÍS

 

Data Avís
12/02/2018

Amb l'objectiu de regularitzar amb la Seguretat Social la cotització del personal docent, per tindre este una cotització diferent del general de l'Administració, des de la Conselleria d'Hisenda s'ha arribat a un acord amb la TGSS per a la creació de nous codis de compte de cotització específics per a este personal.

Els nous comptes de cotització creats comencen a ser efectius des de l'01/02/2018, per la qual cosa hem procedit a donar de baixa als docents en el compte de cotització antic amb data 31/01/2018 i d'alta en el compte de cotització nou amb data 01/02/2018. S'exceptuen els docents que tenen les cotitzacions en la província de Castelló, que tindran efectes de baixa des del 31/12/2017 i d'alta des de l'1/01/2018 en el nous comptes de cotització.

És un moviment administratiu que no afecta ni a la permanència, ni a la cotització de tots aquests treballadors en la TGSS.

El personal interí/laboral/especialista rebrà un missatge de la TGSS comunicant-los que estan de baixa en Seguretat Social i als pocs dies rebran un altre missatge que se'ls ha donat d'alta de nou. Este moviment administratiu no afecta a la permanència, ni a la nòmina, ni a la cotització de tots aquests treballadors en la TGSS. Segueixen donats d'alta cotitzant ininterrompudament.

[Actualización: 15/02/2018]
16/02/2018

AVÍS: Detectat un error informàtic en la resolució de la convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura, es procedix a publicar un nou llistat que substituïx a l'anterior.

01/02/2017

Es comunica als opositors que se suspenen les intervencions per força major fins a nova convocatòria. Aquesta suspensió s'aplica a partir del dia de la data, afectant les convocatòries dels dies 2 i 3 de febrer.

07/02/2017

Una vegada consultat amb el Servei d'Informàtica d'aquesta Conselleria, les incidències detectades divendres passat 3 de febrer en relació amb la petició telemàtica de llocs de difícil cobertura, se suspén l'acte d'adjudicació previst per a hui dimarts 7 de febrer de 2017. La pròxima convocatòria de llocs de difícil cobertura està prevista per al 10 de febrer de 2017.

 

Novetats

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 26 d'abril de 2018 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 26 d'abril de 2018 a les 13 hores.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 26 d'abril de 2018.

Adjudicació de llocs del 24 d'abril de 2018 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 24 d'abril de 2018 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIONS 2018 - CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 24 d'abril de 2018.

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

OPOSICIONS 2018 - Inscripció proves selectives. Termini: del 20 d'abril de 2018 al 4 de maig de 2018

Mostrant 1 - 10 de 99 resultats
Articles per pàgina 10
de 10

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport