2019 - Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

A continuació es detallen els criteris d'avaluació ordrenats per codi d'especialitat: