2019 - Cos de professors tècnics de Formació Professional

Requisits tècnics per a tramitacions telemàtiques

Requisits tècnics per a tramitacions telemàtiques

Requisits tècnics per a realitzar tramitacions telemàtiques, en la Seu electrònica de la GVA, relacionades amb el procediment selectiu: