2020 - Cos docent de subgrup superior (Ensenyament Secundari)

« Ves enrere

Inscripció

Inscripció

Com a conseqüència de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini de presentació d'instàncies, va quedar interromput formalment el dia 15 de març, mancant tres dies per a completar el termini d'inscripció. Per això, i de manera automàtica, s'obrirà un nou període d'inscripció de tres dies, en el moment en què perda vigència el Reial decret 463/2020 o les seues pròrrogues.

Així mateix, s'informa que es consideren vàlides les inscripcions telemàtiques que es van efectuar entre els dies 15 i 17 de març.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de marzo de 2020 al 17 de marzo del 2020, tots dos inclosos.

També es podran presentar sol·licituds els dies 1, 2 i 3 de juny de 2020, d'acord amb l'article 9 del Reial decret 537/202, de 22 de maig, com a conseqüència de la represa dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Inscripció persones aspirants amb DNI o NIE (tràmit telemàtic)

Les persones aspirants en situació de violència de gènere, diversitat funcional i reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensible que acredite aquestes situacions.

Les persones aspirants en situació de diversitat funcional, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensible que acredite aquesta situació, sempre que s'hagen oposat a la consulta telemàtica per part de l'Administració o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana.

La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua presentació en l'Administració (veure guia d'usuari). La signatura i registre de la taxa és el pas següent al pagament de les taxes.

Requisits per a accedir a la tramitació telemàtica

 • Conexió a Internet
 • Sistemes operatius recomanats: Microsoft Windows 7 o superior; Ubuntu, Linux i Lliurex 15; Apple OS X 10.11 o superior
 • Navegador
  • Microsoft Windows: Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior, Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Edge v20
  • Linux: Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
  • Apple OS X: Apple Safari 9.0 o superior
 • Per a accedir és necessari disposar de: certificat electrònic, DNIe o usuari registrat en Cl@ve permanent (sistema Cl@ve)
 • Per a signar i registrar les sol·licituds és necessari: tindre instal·lat el programa Autofirma o disposar d'un certificat en el núvol del sistema Cl@ve (Signatura Cl@ve)

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

 • Llistat de preguntes freqüents
 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963985300. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacte
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)