2020 - Cos docent de subgrup superior (Ensenyament Secundari)

Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

VALENCIÀ

Prova de coneixements de Valencià nivell C1

DATA I HORA DE REALITZACIÓ:

7 de juliol de 2020 a les 9:00 hores

LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici principal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, situat en l'avinguda de Campanar, 32 de València.

Avís important!

Les persones aspirants que hagen obtingut el certificat de nivell C1 en valencià, i no ho hagen validat, d'acord amb el que es preveu en l'art. 16 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-ho en els registres de qualsevol de les direccions territorials d'educació, abans del 30 d'abril.

 

Consulta del detall de notes de la prova de coneixements de Valencià nivell C1 realitzada el 13/04/2019

 

Enllaç per accedir a la consulta

[DataPub. 08/05/2019]

  • Reclamació de la qualificació de la prova de certificat de nivell C1 de coneixements de Valencià realitzada el 13/04/2019
    • Instància de sol·licitud de reclamació
    • Termini de presentació de reclamacions: fins al 10 de maig de 2019
    • Lloc de presentació: registres d'entrada oficials. Per a agilitar la seua tramitació, es deurà també remetre via correu electrònic còpia de la sol·licitud registrada a l'adreça seleccion_edu@gva.es.