Visualització de contingut web

Acord d'interins

Acord d'interins (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de novembre de 2010)

Incorporació a les borses

Incorporació a les bosses dels participants de les oposicions convocades per l'Orde 12/2018, de 17 d'abril, que no han superat la primera prova (part A + B) de la fase d'oposició de l'especialitat per la qual es van presentar.

 

 

Incorporació a les borses

Incorporació a les borses dels participants de les oposicions convocades por l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició de les especialitats de Cuina i Pastisseria i Perruqueria.

 

[Data Pub.: 31/05/2019]
[Data Pub.: 07/06/2019]
[Data Pub.: 11/06/2019]
[Data Pub.: 21/06/2019]

Per a realitzar reclamacions a les llistes de professorat interí dels cossos de mestres, professors d'Educació Secundària, professors Tècnics de Formació Professional, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana, llistes publicades en el pla per a la capacitació en valencià d'estiu de 2017, es realitzaran telemàticament al correu següent:

Per a qualsevol consulta, aclariment o informació, pot contactar telefònicament amb els números següents:

  • 961-970-855
  • 961-970-664
  • 961-970-656
  • 961-970-660

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud.

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud per a la incorporación a la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de les persones que han accedit a la docència en el curs 2018/2019 a través del procediment de Difícil Cobertura.

 

[Data Pub.: 03/07/2019]

[Data Pub.: 05/07/2019]

Resultats de les proves

  1. Resolució
  2. Admesos cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
  3. Admesos cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny
  4. Exclosos cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
  5. Exclosos cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

[Data Pub.: 12/07/2019]