Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destinacions

Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destins

Adjudicació provisional

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 24 de febrer de 2018 i conclourà el 27 de febrer de 2018. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC: