Inspectores - Adjudicació de destins

Inspectors - Adjudicació de destins

Adjudicació provisional

No hi ha cap participant del concurs de trasllats, pertanyent al cos d'Inspectors d'Educació o d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa, amb destinació provisional adjudicada a la Comunitat Valenciana.

Reclamacions

Es disposa d'un termini de set dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 8 de març de 2017 i conclourà el 16 de març de 2017 per als participants de les províncies d'Alacant i Castelló, i el 20 de març de 2017 per als participants de la província de València.
Instància de reclamació

Adjudicació definitiva

No hi ha cap participant del concurs de trasllats, pertanyent al cos d'Inspectors d'Educació o d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa, amb destinació provisional adjudicada a la Comunitat Valenciana.