Inspectores - Adjudicació de destins

Inspectors - Adjudicació de destins

Adjudicació provisional

  • Resolució
  • Llistat

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 24 de febrer de 2018 i conclourà el 27 de febrer de 2018. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 13 de març de 2019 i conclourà el 26 de març de 2019. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 13 de març de 2019 i conclourà el 14 de març de 2019. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Adjudicació definitiva