Visualització de contingut web

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Adjudicació Funcionaris de Carrera

Primera fase. Confirmació de destí

Segona fase. Adjudicació general d'inici de curs

Llistats

El personal funcionari de carrera que haja de triar entre dos cossos docents als efectes de sol·licitar excedència, haurà de presentar la sol·licitud en la Direcció Territorial corresponent abans del 15 d'agost de 2018.

Credencial

Professors i Catedràtics de Música i Arts Escèniques: repetició del procediment

A causa de problemes en el sistema d'adjudicació de llocs per als cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, resulta necessari repetir aquest procediment.

Es realitzarà i es publicarà el nou procediment d'adjudicació en dues fases: