Visualització de contingut web

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació Funcionaris Interins

Adjudicació

Cos de Mestres

Cossos de Secundària i Altres Cossos

Aclariment sobre els resultats de l'adjudicació:

No adjudicado: Aquel que entre sus peticiones había alguna de las plazas ofertadas.
Ha participado: Aquel que entre sus peticiones no había ninguna de las plazas ofertadas.
No ha participado: Aquellos que en el plazo establecido no han confirmado la solicitud.

Professors i Catedràtics de Música i Arts Escèniques: repetició del procediment

A causa de problemes en el sistema d'adjudicació de llocs per als cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, resulta necessari repetir aquest procediment.

Es realitzarà i es publicarà el nou procediment d'adjudicació en dues fases:

  • Personal Funcionari Provisional i en Pràctiques: 1 d'agost.

  • Personal Funcionari Interí: 30 d'agost.

    Els participants que a data 27 de juliol de 2017 a les 13 hores, estigueren desactivats, i que després d'aquesta data s'hagen activat, figuren en la relació d'Adjudicació de destinacions per al curs 2017-2018 com "Ha participat" però no se'ls ha adjudicat.

Credencial

Es podrà descarregar la credencial a partir del 31 d'agost de 2017 a les 13 hores.

Accés a la Credencial Telemàtica