Visualització de contingut web

Formació Professional 2017 (Ingrés) - Persones aspirants admeses i excloses

Llistats definitius de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 30/05/2017]

Lloc d'Actuació

Convocatòria per a la realització de la primera prova de la fase d'oposició, el dia 26 de juny de 2017, a les 10 hores, en el Centre Integrat Públic de Formació Professional "Ciutat de l'Aprenent", situat al carrer Ciutat de l'Aprenent, núm. 4, de València.