Cossos de Secundària i Altres Cossos 2015/2016 - Admesos i exclosos

Secundària i Altres Cossos - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 26 de desembre de 2018 i conclourà el 27 de desembre de 2018.

Llistats definitius

De conformitat amb la base 15.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s'haurà d'esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.