Visualització de contingut web

Inspectors - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 26 de desembre de 2017 i conclourà el 27 de diciembre de 2017.

Instància de reclamació.

Llistats definitius

De conformitat amb la base 10.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s'haurà d'esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.