Visualització de contingut web

Alta en nòmina

Normativa

Funcionaris de carrera

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 2 d'agost de 2019 fins al dia 16 de setembre de 2019.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari de carrera

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari de carrera - Termini tancat

Funcionaris en pràctiques

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 2 d'agost de 2019 fins al dia 2 de setembre de 2019.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari en pràctiques - Termini tancat

Funcionaris interins

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 2 d'agost de 2019 fins al dia 16 de setembre de 2019.

Una vegada adjudicat un lloc, el docent haurà de presentar telemàticament la documentació requerida per a l'alta en nòmina en el termini de 20 dies naturals des de la seua presa de possessió. En cas de substitucions curtes pot passar que no done temps a pujar telemàticament la documentació. En aquest cas ha de dirigir-se a la Direcció Territorial corresponent.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari interí

Presentació de documentació i alta en nòmina - Personal funcionari interí - Termini tancat