Visualització de contingut web

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Convocatòria adjudicació

Resolució

Àrees, subàrees, localitats i centres

Especialitats

Segona fase. Adjudicació general d'inici de curs

Procediment de sol·licitut de llocs

Quan accedisca a l'aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Per favor, extreme l'atenció a l'hora de validar les seues dades.
Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d'introduir en ell zeros a l'esquerra, encara que el número citat els porte.
Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d'instàncies

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs > Cos de Secundària i Altres Cossos. L'aplicació s'obrirà als participants el dia 15 de juliol, a les 10:00 hores, i es tancarà el 7 d'agost de 2020, a les 10.00 hores.

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Accés a Petició Telemàtica

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica <=

Notes

 • Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d'esta especialitat sense complir els requisits establits seran assignats d'ofici.
 • En l'aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2020-2021 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.
 • Aquelles persones convocades a l'adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.
 • Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar al ocupar els seus llocs d'origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

Informació

 • Direcció Territorial d'Alacant:
  • 966907563 - Mestres
  • 966907551 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964333866 - Mestros
  • 964333872 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271205 - Mestros
  • 961271204 - Secundària i Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970855
  • 961970656
  • 961970664
  • 961970660
  • 961970661

Notes informatives

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.


Catedràtics de Música i Arts Escèniques

Queda sense efecte la confirmació de destins realitzada pels aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Ordre 55/2015 , per a les especialitats de Clarinet, Composició, Piano, Viola, Violí i Violoncel, regulada a la base segona i tercera de la Resolució de 25 de juny de 2018.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Ordre 55/2015 de 18 de maig, per a les especialitats de Clarinet, Composició, Piano, Viola, Violí i Violoncel participaran en la segona fase del procediment d'adjudicació general d'inici de curs regulat en la base quarta de la Resolució de 25 de juny de 2018.