Visualització de contingut web

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Termini: des del 12 de març de 2020, a les 13:00h, fins al 13 de març de 2020, a les 02:00h (a.m.)

Termini: Setembre de 2019

  • Requisits generals
  • Requisits generals
  • Requisits específics
  • Requisits específics
  • Llocs oferits
  • Llocs oferits
  • Els llocs 884159 i 794883 de l'especialitat 6B4, Guitarra Flamenca, i el lloc 203274 de l'especialitat 331, Equips Electrònics, s'han retirat de l'adjudicació.
  • El lloc 862721 de l'Especialitat 232 PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE té com a requisit el nivell B2 d'Anglès

Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici de la convocatòria.

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.

Davant l'inici de la propera convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s'informa al personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d'abril de 2015, desactivarà temporalment la seva funcionalitat.

web de la Policia Nacional

Accés a petició telemàtica